Ceaușescu în Neamț

Călătoria lui Nicolae Ceaușescu în județul Neamț, din mai 1970, a avut ca scop principal vizitarea platformei industriale de la Săvinești. Înainte de a „ateriza” pe meleagurile nemțene, „tovarășul” a mai făcut opriri în mai multe județe din Moldova, tot pentru a inspecta o serie de unități industriale. În aceeași perioadă, o parte a României era afectată de inundații, iar nemțenii, la fel ca toată țara, luau parte și ei la „lichidarea efectelor calamităților”.

„Elicopterul survolează meleagurile județului Neamț. Ținutul de la poalele Ceahlăului oferă ochiului priveliștea impresionantă a așezărilor ce și-au schimbat structural înfățișarea în anii noștri, a unor obiective economice importante, ridicate în anii socialismului. Așa cum arăta tovarășul Ștefan Boboș, prim-secretar al Consiliului județean de partid, Neamțul a beneficiat în ultimii trei ani de un volum de investiții de peste 2 miliarde de lei, ceea ce reflectă grija permanentă a conducerii partidului și statului pentru înflorirea necontenită a unui județ tânăr. Este vizitată platforma industrială Săvinești. Inginerul Dumitru Belizna, directorul Centralei de fibre chimice, prezintă oaspeților principalele sectoare ale Uzinei de fibre sintetice. În prezent, aici se realizează anual 15.000 tone melană, 2.000 de tone fire relon, 1.000 de tone fibră relon și 1.000 tone fire cord. Numai în acest an, valoarea investițiilor de la Săvinești depășește 290 milioane lei. Instalațiile moderne, de înalta tehnicitate, multe dintre ele rod al gândirii tehnice românești, îngăduie obținerea unor produse de calitate, bine apreciate atât pe piața internă, cât și pe cea externă. Oaspeții apreciază rezultatele bune obținute de cadrele de cercetători de aici, strădania de a lega permanent cercetarea științifică de necesitățile producției. De-a lungul șoselei dintre Săvinești și Piatra Neamț, pe străzile frumosului oraș reședință de județ, tovarășul Nicolae Ceaușescu este aclamat de mii și mii de oameni care au venit să-l salute cu dragoste. Întreaga populație trăiește clipe de neuitat. Avem în fața ochilor tabloul viu, concret a ceea ce în mod obișnuit numim legătura indistructibilă dintre partid și popor. Pe stadionul orașului, într-o atmosfera de mare însuflețire, a luat cuvântul tovarașul Nicolae Ceaușescu, care a spus: „În județul dv. am vizitat una dintre întreprinderile fruntașe aflate pe platforma Săvinești. Ne-au făcut o bună impresie rezultatele obținute, felul cum Comitetul județean de partid se preocupă de activitatea din această unitate. Cunoașteți greutățile pe care le avem din cauza calamităților naturale abătute asupra unei părți a țării noastre; cunoașteți și hotărârea întregului popor de a le lichida într-un termen cât mai scurt. La această măreață acțiune participă și oamenii muncii din județul Neamț. Cuvintele secretarului general au fost subliniate cu urale, cu aplauze ce nu au contenit minute în șir”. (Ceahlăul, 28 mai 1970)

Violeta MOȘU