miercuri, iulie 17, 2024
AcasăActualitateAlegerile de odinioară: Cum își alegeau nemțenii parlamentarii

Alegerile de odinioară: Cum își alegeau nemțenii parlamentarii

* „Politicienii pleacă, dar desbinarea între oameni rămâne”

În perioada interbelică, media de „rezistență” a unui guvern a fost, în genere, de doi ani. Între noiembrie 1919 și decembrie 1937, au avut loc de 10 ori alegeri parlamentare. Iată cum era prefațată campania electorală din decembrie 1928, în Neamț:

«Mașini, nori de praf, miros de benzină, hârtie împrăștiată, vorbe, declarații, bătăi în piept în toate ogrăzile. Toate curțile primăriilor răsună de vorbe și de declarații democratice. Agenți de meserie ai cluburilor politice, răscolesc pe sătenii liniștiți din treburile lor gospodărești spre a face front în fața politicienilor. Gospodarii cuminți care nu-și dau munca blagoslovită din vatra strămoșească pe toate bunurile vieții politice, pleacă de la toate întrunirile partidelor politice cu această întrebare: Oare toată truda politicienilor ca și a agenților sătești pornește din prea mare dragoste de a sluji țării? Nu cumva noul instinct ivit printre noi după război – instinctul foamei de putere – provoacă acest război electoral?!

Cu durere trebue să constatăm că propagandele electorale s-au transformat într-un război între frați. Politicienii pleacă, dar desbinarea între oameni rămâne și atunci luptă tu preot, dimpreună cu învățătorul și formează sufletul satelor. De aceia socot că a venit vremea ca noi, conducătorii firești ai satelor, să fim la postul de veghe și să punem strajă gurii tuturor acelora care au ca deviză ”după mine potopul”».

* „Strângerea rândurilor, pentru a împiedica lipitorile să mai sugă sângele poporului”

Alegerile din 1928 erau favorabile guvernului în funcție, adică național-tărăniștilor. PNL era principalul opozant. La startul campaniei electorale, Partidul Național Țărănesc a organizat la Piatra-Neamț o mare întrunire cetățenească, în grădina publică a orașului. Se întâmpla duminică, 18 noiembrie 1928:

«Au luat parte foarte mulți țărani din județ cari simpatizează actualul guvern. În fața unei asistențe numeroase, șefii și reprezentanții principali ai partidului național-țărănesc au arătat mulțimii eforturile făcute de partid atâta amar de vreme, cât a stat în opoziție, ca să ajungă la frâiele țării și obligațiile ce-i incumbă acum când a fost chemat la această sarcină grea.

Dl. institutor Dumitrescu, secretarul organizației județene, a propus cetățenilor strângerea rândurilor pentru a împiedica lipitorile să mai sugă sângele poporului român. După atâtea guverne hrăpărețe, singur Partidul Țărănesc este chemat să vindece rănile și să ne reabiliteze în fața lumii. Urmează apoi părintele Bălănescu care spune cum, de ani de zile, glasurile muncitorimii și țărănimii oprimate răsună prelung și că abia acum au fost auzite.

Dl. colonel Efstatiade desminte svonurile răspândite de liberali că alegerile s-ar fi făcând numai pentru votarea bugetului și a împrumutului și cere concursul tuturor. După domnia sa ia cuvântul dl. Panaite Popovici: „Prin căderea liberalilor nu cade numai un guvern ci un întreg sistem de guvernare. Venirea lui Maniu și a lui Mihalache în fruntea țării e o adevărată revoluție, făcută însă fără sânge pentru desrobirea țărănimii”. Domnia sa arată apoi faptele făcute de actualii miniștrii abea instalați la posturile lor. S-au suprimat posturile inutile alimentatoare de sinecuriști, s-au luat măsuri pentru înlăturarea tuturor cheltuelilor făcute cu lucruri ce nu sunt necesare. O datorie de onoare a cetățenilor este de a vota cu guvernul.

Dl. loan Matasă compară PNȚ cu un soare de primăvară după o iarnă viforoasă. Partidul de astăzi reprezintă înfrățirea brațelor muncitoare cu mințile luminate ale intelectualilor. De acum înainte se va restabili ordinea în locul jafului și necinstei. Liberalii sunt niște oameni fără scrupule care sug ca niște paraziți toată vlaga cetățeanului român.

S-au găsit în fine doi doctori Maniu și Mihalache, care au luptat pe toate căile pentru înlăturarea acestora și au izbutit în vremurile de azi. E nevoe însă de concursul neprecupețit al cetățenilor.

Ultimul ia cuvântul dl. Gică Măcărescu, șeful organizației locale. Este primit cu aplauze furtunoase. PNȚ a venit la putere prin voința țării spune domnia sa. Înalta regență n-a făcut decât să se confirme acestei voinți supreme. PNȚ e cel mai popular».

După-amiaza, a fost programată o întâlnire național-țărănistă și la Tg. Neamț. Potrivit ziarului Avântul au participat vreo 5.000 de țărani: «Aceștia au venit îmbrăcați în costume naționale, călări pe cai și cu drapele, ieșind înaintea reprezentanților partidului tocmai în Humulești. De acolo, în sunetul muzicilor, s-au îndreptat cu toții înspre grădina publică a orașului unde au avut loc cuvântările de rigoare».

 * „Partidul trebue să fie atent la propaganda defavorabilă țării”

În aceeași zi de duminică, 18 noiembrie 1928, liberalii au organizat și ei o consfătuire, în noul local al Petrodavei. Șeful liberalilor locali era doctorul I. Costinescu. Medicul a accentuat faptul că guvernul liberal s-a retras de la putere în mod onorabil și demn:

«Dl. Vintilă Brătianu a voit ca încheierea împrumutului să fie garantată de țara întreagă. Intransigența național-țărăniștilor, pornită numai de ambiția venirii la putere, a fost nespus de dârză și guvernul liberal a făcut un act patriotic găsind de cuviință să se retragă, fără a-și lua răspunderea de evenimentele ce se vor întâmpla în viitor.

Dl. Panaite Criveț spune că partidul trebue să fie atent la propaganda defavorabilă țării ce se practică în străinătate pe seama luptelor politice interne. Mai ia cuvântul dl. Leon Mrejeriu evocând faptele mărețe săvârșite de PNL, care, prin trecutul lui se simte oricând tare să facă față tuturor împrejurărilor».

În Neamț, alegerile din 1928 au fost câștigate covârșitor de PNȚ. Din cei 32.985 de votanți, 27.217 au ales reprezentanții guvernului în funcție. La mare distanță, s-au situat liberalii, cu 3.393 de voturi.

* „Dulce-i mirosul de friptură!”

Următoarele alegeri parlamentare au avut loc în iunie 1931. Intitulat „Dulce-i mirosul de friptură!”, un articol al profesorului L. Revent, apărut în ziarul „Avântul”, evidenția „poftele” politicienilor dornici să înhațe o parte însemnată din „cornul abundenței”:

«Suntem în luna mai și dacă gingașele flori sunt sacrificate pentru butonierele celor îndrăgostiți de ele, s-a mai anunțat un nou sacrificiu pentru foștii și viitorii „zei politici”. E vorba ca tăvi încărcate cu… fripturi electorale, să fie întinse prin orașe și sate; iar toți cei aprinși după aromitorul miros de friptură, se îndeasă să înhațe o parte cât mai respectabilă pentru neîndestulătoarele și lacomele lor stomahuri.

Se apropie alegerile. Abilii promițători de râuri de lapte și miere pentru mulțimea lesne încrezătoare, și-au pregătit desagii cu minciuni și pornesc la drum ca să-și împlinească rolul de salvatori ai turmei ce își caută păstorul. Cei ce-au sugrumat-o până ieri, azi și-au adus aminte că încercata turmă le mai poate îngădui un nou ospăț. Alții, ca Iuda Iscarioteanul, și-au vândut stăpânul și aleargă însetați spre noi stâpânitori, urmărind numai să li s-a arunce și lor ceva din bogata masă a țării. Și unii și alții se vor întrece a mânui credința celor sănătoși la suflet cu vorbe deșarte; ca mâine, apoi, să uite ce-au spus astăzi».

ÎN 1931, ÎN NEAMȚ A IEȘIT CÂȘTIGĂTOARE ÎN ÎNTREGIME LISTA GUVERNAMENTALĂ (UNIUNEA NAȚIONALĂ – IORGA&DUCA). IATĂ CARE ERAU NUMELE NOILOR PARLAMENTARI:

DEPUTAȚI: MIHAIL MANOILESCU (MINISTRU), P. CRIVEȚ (PROFESOR), DIMITRU BEREA (DOCTOR), P. FUIOREA (PREOT);  SENATORI: MIRCEA MANOILESCU, FRATELE MINISTRULUI MANOILESCU. MAI ERA DE ALES UN SENATOR DESEMNAT DE CONSILIILE COMUNALE, PREFERAT FIIND DEPUTATUL GH. MĂCĂRESCU.

În vederea alegerii parțiale, lupta electorală devenise din ce în ce mai intensă. Surpriza a constituit-o formarea „cartelului” dintre G. Măcărescu, șeful PNȚ, și Nicu Calmuschi, capul averescanilor. Astfel, s-a încheiat un proces verbal, prin care Calmuschi și oamenii săi și-au luat obligația să acorde tot sprijinul reușitei candidaturii lui Gh. Măcărescu.

Un alt candidat la alegerea parțială de la Neamț era Zamfir Brătescu, reprezentantul guvernului, subsecretar de stat la finanțe. Gh. Măcărescu a criticat decizia Ministerului de Justiție potrivit căreia nemțenii trebuiau să voteze cu cărțile vechi de alegători:

«Ministrul de Justiție a luat deciziunea ca la alegerea parțială dela 30 august din Neamț să nu se mai împartă cărțile de alegător. Oamenii să voteze cu cărțile vechi, iar cei ce le vor fi pierdut să se înscrie din nou la primăria locală pe un tabel, după care judecătorul va face duplicate care se vor împărți prin primar. Sistemul acesta cere o pierdere de două zile pentru alegător, așa că toți vor prefera să renunțe la vot decât să piardă din toiul muncii două zile. Dar s-a scăpat probabil din vedere că deciziunea este și ilegală, întrucât în ziua de 1 iunie au rămas definitive listele noi de alegător și legea spune că aceste liste trebuesc utilizate. Deci rugămintea alegătorilor și candidaților este să se facă cărțile de alegător la toată lumea. Împărțirea să se facă chiar prin primar, timpul fiind scurt până la alegeri. Împărțirea duplicatelor va fi anevoioasă și complicată: nu vor putea vota nici măcar 20 la sută din alegători», spunea Gh. Măcărescu. (Avântul, 14 august 1931).

La puțin timp după alegeri, Mihail Manoilescu a renunțat atât la portofoliul lui ministerial, cât și la cel de deputat, iar în locul său a fost ales, cu 11.300 de voturi valabil exprimate, Corneliu Zelea Codreanu, liderul extremei drepte naționalist creștine din România interbelică.

* Candidații Neamțului la Cameră și Senat – decembrie 1928

  • Lista No. 1 a PNL

CAMERĂ: Dr. I. Costinescu, Leon Pșepelinschi, Neculai Guranda, Mihai Corbu

SENAT: colegiul universal Leon Mrejeriu

  • Lista No. 2 Liga Apărării Naționale Creștine

CAMERĂ: M.P. Florescu, Ică Grigoriu, Gh. Gr. Costin, Adrian Lazariu

SENAT: colegiul universal M.P. Florescu

  • Lista No. 3 Partidul Poporului Unit cu Partidul Național

CAMERĂ: Constantin Hălăceanu, Neculai Pascu, Pr. Nechita Fuiorea, Gh. Andronic

  • Lista No. 4 Blocul Muncitoresc și Țărănesc

CAMERĂ: Vasile Ciuntu, Adolf Veisman, Neculai Bancu, Ion Socea

  • Lista No. 5 PNȚ

CAMERĂ: Gh. Măcărescu, Pr. Al. Cosiocariu, Gh. Popescu, N. Lazaride

SENAT: colegiul universal Panaite Popovici

  • Candidaturile pentru alegerea de senator la colegiul restrâns (1928):

Lista No. 1: PANAITE CRIVEȚ

Lista No. 2: GH. MAREȘ com. Războeni

Lista No. 3: Dr. I. COSTINESCU

Violeta MOȘU

foto: Furnica

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments