miercuri, iulie 24, 2024
AcasăActualitateMuzeul de Artă găzduiește expoziția „Felurite cireșe (În cer și pe pământ)”

Muzeul de Artă găzduiește expoziția „Felurite cireșe (În cer și pe pământ)”

Expoziția de pictură și grafică a DOINEI MIHĂILESCU pe care o propune Muzeul de Artă din Piatra-Neamț, în perioada septembrie-octombrie 2020 (vernisaj, 10 septembrie 2020, ora 17.00), vă prilejuiește întâlnirea cu un artist pe deplin format. Expoziția este organizată în colaborare cu Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași. 

Demersul artistei propune o încercare conștientă de a se integra în tradiție. FELURITE CIREȘE (ÎN CER ȘI PE PĂMÂNT) este un demers artistic care survine în jurul unei lucrări a pictorului Ion Andreescu (1850-1882 ) și dezvăluie începutul unei căutări spirituale într-o epocă ale cărei valori sunt de piață. Doina Mihăilescu este convinsă că arta nu are o agendă importantă în afara ei. Dacă dai la o parte credința în valorile de excelență ale artei, nu dai la o parte doar un corpus doctrinar și de valori estetice  și nici nu lași în urmă un peisaj curățat, unde omul apare drept ceea ce este, ci, dai la o parte puterea de a intui și de a percepe adevăruri înalte – adevăruri despre condiția omenească – adevăruri fără de care ne vine foarte greu să trăim. Dacă esteticul este înrădăcinat în tradiția vizuală din care venim atunci sufletul este eterizat și puritatea artei pe care o facem este sporită. Doina Mihăilescu mai spune odată și prin această expoziție că pictura, arta în general, este pentru ea un act de apartenență, o aderare la un imaginar care îi îngăduie să livreze un adevăr bazat pe percepție și sinceritate, și care îi permite să redescopere o viziune etică în mijlocul vieții moderne. Artista este cunoscută ca un  pictor liturgic. Imaginarul care rezultă din abordările  ei poartă marca unui  artist care își face singur canonul dar care își acordă totodată și o binecuvenită doză de libertate. Un deplin potențial de verticalitate se regăsește și în lucrările de acum care îi îngăduie un inedit pelerinaj spiritual în căutarea „urmelor” care să îi favorizeze o exprimare de sine creativă. Codul afectiv în care autoarea ne propune propria-i narațiune vizuală este codul specific valorilor estetice ale modernității. Ea propune o viziune în care ordinea spirituală e descoperită în natură și în cele mai simple ipostaze ale lumii. Pentru artistă frumusețea conține un element de iubire și, de asemeni,  unul poetic.

Expoziția  FELURITE CIREȘE ( ÎN CER ȘI PE PĂMÎNT ) este un eseu de investigație estetică și poetică cu ajutorul căruia, fără prea mare efort, ni se dezvăluie ca iconosferă care conține trei locuri creative deschise unei pluralități de interpretări. Grădina, corpul îndrăgostit și cuvîntul ne dezvăluie, de fapt, timpul oamenilor, timpul istoriei și timpul lui Dumnezeu.

Locul poetic al celor trei topos-uri pe care le compune alegoric și simbolic autoarea, devin pe rînd locuri pe care redesenează contururile unei memorii care propune întîlniri care sînt pregătite pentru a  institui pe baza unui șir de analogii pozitive, un timp misterios al așteptării.

Metaforele Vii, iscoditoare de adevăr, ludice și jubilatorii, trebuie înțelese dintr-o perspectivă a întîlnirii și contemplării. Priviriea se duce dincolo de imediatul lumii și poate chiar dincolo de frumusețea chemării.

Desenul este meridianul în jurul căruia se compune lumea imaginată ca ficțiune adevărată. Tehnicile polisemice, stratificate constant, mișcările semantice din interiorul fiecărei lucrări pun în evidență realități acromatice dintre cele mai profunde. Esența și forma nu pot fi despărțite. Forma este esența devenită vizibilă iar esența este adâncimea formei.

De două decenii artista lucrează în atelierul ei din Timișoara și expune constant lucrări care aparțin unor serii și cicluri care configurează ierarhii ale conținuturilor și ale formei care sunt: Stâlpnici, Iov, Maria Egipteanca, Pustia, Arca, Îngerul Învierii, Mormântul Gol, Rugul Aprins, Omul pustiit etc.

Acum ne invită să privim împreună cum deasupra omului se boltește spațiul sacru, bucuria, lumina, credința și iubirea în același timp infinit.

Curatorul expoziției este criticul de artă Oliv Mircea .

Doina Mihăilescu trăiește și muncește la Timișoara. Este profesor universitar doctor la Universitatea de Vest din Timișoara – Facultatea da Artă; restaurator și autor de studii despre artele vizuale. Muncește pe diferite șantiere de restaurare. Este conducător de doctorat și are calitatea de expert în evaluarea și restaurarea picturii pe lemn. A intreprins multe stagii de documentare în străinătate

Este protagonista a peste patruzeci de expoziții personale și de grup în Romania și în Germania, Italia, Spania, Franța, Polonia, Ungaria, Iugoslavia, etc.

Este laureată, din 2016, a premiului pentru artă religioasă acordat de Uniunea Artiștilor Plastici din Romania.

Oliv Mircea, critic de artă

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments