An editorial bogat, la Biblioteca Județeană

Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu“ Neamț a condensat, între două coperte, un veritabil tezaur de carte veche. Astfel, în anul 2019, prin efortul specialiștilor din bibliotecă și cu girul unui expert al domeniului, în persoana doamnei dr. Elena Chiaburu (expert acreditat în bunuri arheologice și istorico-documentare) a văzut lumina tiparului catalogul Carte străină veche și rară din colecțiile Bibliotecii Județene „G.T. Kirileanu“ Neamț.

Volumul reunește 52 de titluri din Fondul documentar „G.T. Kirileanu“, care se încadrează, din punct de vedere al datei de apariție, între anii 1580-1750.

Destinat cu precădere specialiștilor, acest volum poate fi prilej de reflecție asupra evoluției tiparului în spațiul european, pe de o parte, precum și, pe de altă parte, o scurtă incursiune în povestea fiecărei cărți, dacă admitem că latinii aveau dreptate când spuneau că fiecare carte are o poveste (habent sua fata libelli).

Așadar, deși dedicat unei circulații restrânse, volumul recent apărut sub egida Bibliotecii Județene „G.T. Kirileanu“ Neamț poate constitui punctul de plecare pe drumul cunoașterii cu și despre cărți.

De altfel, la sfârșitul anului 2019 au apărut și alte titluri editate de bibliotecă. Cele două volume „Anul editorial în colecțiile Bibliotecii Județene «G.T. Kirileanu» Neamț. Catalog bibliografic“,  2018 și 2019, cuprind toate documentele apărute în anii 2017 și 2018 și trimise la Depozitul legal județean, organizat conform Legii nr. 111 din 21 noiembrie 1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Volumul „Biblioteci nemțene. În interacțiune cu comunitățile locale“ analizează rolul bibliotecii publice ca instituție a memoriei culturale locale și cuprinde contribuția mai multor bibliotecari din județ. „Buletinul Bibliotecii Județene «G.T. Kirileanu» Neamț. Nr. 4/2019“ a apărut cu 200 de pagini color, bogat ilustrate cu fotografii surprinse atât la activitățile instituției județene, cât și la ale cele municipale, orășenești și comunale. „Poveste de Crăciun. 2019“ a ajuns la al treilea volum și cuprinde imagini, scrisori și felicitări realizate în cadrul atelierelor de scriere creativă și de confecționare artizanală „Atelierele lui Moș Crăciun“, o mică antologie de texte despre Crăciun, precum și bibliografia selectivă a cărților despre Crăciun aflate la dispoziția cititorilor. Tot la sfârșitul anului trecut a apărut placheta „Lumea poveștilor“, cu realizări ale Atelierului „Lecturi publice, scriere creativă și teatru lectură“ desfășurat de Secția Carte pentru Copii & Ludotecă „Ion Creangă“.

 Volumul al II-lea al lucrării „Să cunoaștem istoria județului prin memoria comunității. Oameni, Locuri, Fapte“ îi evocă pe profesorul de limba și literatura română Panaite Criveț, medicul Costache Andone, profesorul naturalist și geograf Ion Popa-Burcă, scriitorul și medicul dermatolog I.I. Mironescu și pe educatoarea Veronica Filip.

În seria „Personalități locale. Bio-bibliografii. Contribuții la bibliografia județului Neamț“ au apărut în 2019 „Nicu N. Albu. Laurian Ante“, „G.T. Kirileanu“ și „Veronica Micle“. Tot pentru promovarea personalităților județului și a colecțiilor bibliotecii au fost editate mini-mape cu cartoline: „G.T. Kirileanu – ctitor de bibliotecă“, „Itinerar tipografic european: cărți vechi străine din Fondul documentar «G.T. Kirileanu»“, „Predosloviile cărților vechi românești din Fondul documentar «G.T. Kirileanu» – ghid de călătorie în istoria limbii române literare“, „Cărțile vechi românești din Fondul documentar «G.T. Kirileanu» – repere ale patrimoniului cultural național“ și „G.T. Kirileanu, editorul lui Ion Creangă“.

Totodată, a fost suplimentat tirajul plachetei „Luceafărul“ de Mihai Eminescu, reproducere fotografică a cunoscutei capodopere din volumul „Poesii“ apărut la Editura Librăriei Socecu & Comp. București în 1889, ediția a IV-a, aflat în fondul Bibliotecii Județene. La toate acestea se adaugă „Maluri de Prut”, volumul al III-lea.

(Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu“ Neamț)