miercuri, iulie 24, 2024
AcasăActualitateProiectul planului de școlarizare și organizarea rețelei școlare în anul 2019-2020

Proiectul planului de școlarizare și organizarea rețelei școlare în anul 2019-2020

Prin prezentul comunicat vă informăm că, proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020, a fost avizat de CLDPS Neamț și aprobat de Consiliul de administrație al Inspectoratul Școlar Județean Neamț vineri, 18 ianuarie 2019. Ulterior, miercuri, 23 ianuarie 2019, acesta a fost depus la MEN în vederea emiterii HG pentru aprobarea sa.

Ca element de noutate, pentru anul viitor se intenționează ca 35% din absolvenții clasei a VIII-a să fie cuprinși în învățământul profesional/dual. Corelat și cu Strategia de dezvoltare a învăţământului vocaţional/tehnic pe anii 2013-2020 au fost propuse pentru clasa a IX-a învățământ profesional 60 de clase (din care 3 pentru învățământul special) la IP/dual (35,5% din total). Unitățile școlare au propus meserii la toate domeniile de calificare care funcționează autorizat/acreditat și pentru care există solicitări ale agenților economici (gradul de satisfacere al acestora fiind de 93,8%). Repartizarea celor 109 clase de liceu a fost efectuată în corelare cu țintele PLAI Neamț astfel : 52 de clase la învățământul teoretic, 19 clase la învățământul vocațional și 38 de clase la învățământul tehnologic.

Pentru nivelele de școlarizare preșcolar, primar și gimnazial s-a avut în vedere ca toți copii/elevii să fie cuprinși în aceste forme de școlarizare, inclusiv pentru elevii cu program integrat și cei cu nevoi speciale. La aceste nivele de școlarizare, pentru creșterea calității actului didactic și reducerea cheltuielilor salariale, s-a avut în vedere, pe cât posibil, diminuarea claselor la  învățământ simultan/ dublu-simultan și includerea elevilor, de la structurile cu efective extrem de reduse la școlile de centru, cu precădere în zonele rurale.

Au fost propuse 2 clase la clasa a IX-a și 9 clase la clasa a XI-a liceu învățământ liceal seral, 4 clase a IX-a învățământ liceal cu frecvență redusă; 16 clase la învățământul postliceal și de maiștri, 2 clase stagii de pregătire practică și 89 de grupe pentru învățământul sportiv de performanță din cluburile sportive. În funcție de numărul de norme aprobate a fost propus planul de școlarizare la Palatul și cluburile copiilor și la Centrul județean de excelență. Pentru cei care doresc să își completeze studiile primare și gimnaziale au fost propuse un număr de 15 clase la forma de învățământ „A doua șansă”.

Despre rețeaua școlară pentru anul 2019-2020, care se află postată pe site-ul IȘJ Neamț, ca element de noutate este modificarea denumirilor unor unități care nu mai școlarizează nivelul liceal, acestea urmând a se numi școli profesionale. O situație deosebită o regăsim la Dămuc, unde de câțiva ani numărul elevilor, care doresc să continue în comuna natală prin învățământ profesional, nu permite constituirea unei clase, iar școala se va numi gimnazială.

A fost înființată o unitate de învățământ particular Liceul Teoretic „I.C.Parhon”, Piatra-Neamț și a fost închisă, la cererea organizației conducătoare, Grădinița „Roza Venerini” Pildești, comuna Cordun. Pentru a nu se afecta accesul copiilor la educație, în acest caz a fost suplimentat planul de școlarizare al Școlii Gimnaziale nr. 1 Pildești cu 2 clase la învățământul preșcolar.

Rețeaua școlară va fi constituită din 329 de unități școlare: 150 cu personalitate juridică și 179 de structuri arondate (din care 144 în mediu rural).

Cele 150 de unități școlare cu personalitate juridică se clasifică astfel :

  • unități de învățământ preșcolar: 6 (din care 2 în mediu rural)
  • unități de învățământ gimnazial: 90 (din care 71 în mediu rural)
  • unități de învățământ liceal: 37 (din care 10 în mediu rural)
  • unități de învățământ postliceal: 6
  • unități de învățământ profesional: 5 (toate în mediu rural)

La acestea se adaugă unitățile de învățământ pentru activități extrașcolare: un palat și 3 cluburi ale copiilor (din care unul în mediu rural), un centru de excelență și un club sportiv școlar.

Inspector școlar, 

Prof. Constantin-Mircea Corlățeanu

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments