Pictorul Arcadie Răileanu: „Fiecare lucrare îmi reprezintă gândurile, experiența”

Expoziția „Autoportret”, a pictorului Arcadie Răileanu, poate fi parcursă, în aceste zile, la Galeria de Artă „Lascăr Vorel” din Piatra-Neamț. Talentul său, recunoscut de critici şi artişti consacraţi, l-a impus ca un autentic creator. De la bun început, trebuie remarcat că plasticianul îşi aşterne ideile pe pânză cu entuziasmul unor adevărate convingeri.

Prezint o suită de lucrări, 39 la număr, diversă prin conținut, prin tematică, prin tehnică, prin mărimea lucrărilor. Am avut mai multe teme, în timpul acesta care pare nefiresc de trist pentru noi. Pictura nu-i o muncă, pictura este o desfătare, un lucru de suflet. Fiecare lucrare mă reprezintă, îmi reprezintă gândurile, experiența. O pictură abstractă o pot picta și la New York și la Paris pe când un peisaj de la Piatra-Neamț îl pot face doar aici. Vă invit să parcurgeți aceste lucrări realiste într-o tentă impresionistă”, a spus Arcadie Răileanu.

O cronică a acestei expoziții a fost realizată de Ion Serediuc, prietenul său. „Minunea” artistică a acestei expoziții rezidă pur și simplu în sensibilitatea, întinderea și proporțiile cu care Arcadie Răileanu compune intuitiv spațiul operei sale, plasând modelele realizate din imagini care stăpânesc compoziția lucrării în ierarhii și proporții pe care le consideră potrivite. Elementele fondatoare ale artei sale sunt evidente: pregătirea sa culturală și profesională; cultura artistică a maeștrilor abstractizării și spațialismului; simțul spațiului și proporțiile date de profesia sa de arhitect; cercetările abstracte ale constructiviștilor ruși; nevoia de a da reprezentare timpului, cosmosului, memoriei; interesul său specific pentru suprafețe ca eveniment pictural înzestrat cu un sens autonom și pregnant.

Din ce în ce mai mult – în acești ultimi ani de fervoare creativă redescoperită – Arcadie Răileanu simte farmecul tehnicilor și dorința de a răsfăța sursele necunoscute ale vizibilului, estompând, dezintegrând și stratificând evenimente care surprind privirea în momente evanescente.

Materialul articulat și jocurile compoziționale cromatice eliberează artistul de nodul gordian al îndoielilor existențiale printr-o creativitate pătrunsă, înainte de toate, de plăcere, care concurează cu propria intuiție și care știe să călătorească între material și imaterial. Structurile sale geometrice se desfășoară dinamic într-o construcție cromatică care conferă indicii timbrale energice întregului spațiu pictural.

Pictura artistului devine astfel emoție interioară cu semne expresive care trec dincolo de raționalitate și conținut.

Folosind gestul ca instrument de cunoaștere și mijloc de interacțiune cu ceea ce îl înconjoară, Arcadie Răileanu procedează la obiectivarea ideii-concept pe suprafața picturală. În timpul concepției se declanșează un fel de reacție în lanț care, în loc să dezlege sensul ultim căutat, generează ramificații de sens care se traduc în jocuri geometrice de linii și culoare.

Lucrările sale devin astfel spații atemporale care rătăcesc și rămân în același timp în sufletul pictorului și al celor care le observă”.

Arcadie Răileanu s-a născut la 28 noiembrie 1950, la Perieni, în Republica Moldova. A absolvit Institutul Politehnic din Chișinău, Facultatea de Construcții Urbane, specialitatea Arhitectură. A debutat în 1982, în Chișinău, la Expoziția UAP Moldova.

Violeta MOȘU