marți, iulie 16, 2024
AcasăActualitateExpoziţa „Florile Dobrogei Continentale”, la Muzeul de Ştiinţe Naturale din Piatra-Neamţ

Expoziţa „Florile Dobrogei Continentale”, la Muzeul de Ştiinţe Naturale din Piatra-Neamţ

Muzeul de Științe Naturale din Piatra-Neamț organizează, în luna octombrie 2020, o expoziție temporară dedicată monumentelor naturii din arealul dobrogean, cu referire la flora Dobrogei. Programul de vizitare este de marți până duminică, între orele 9:00-17:00.

Titlul expoziţiei „Florile Dobrogei Continentale” descrie exhaustiv conţinutul expoziţiei, reflectând în mod direct aspecte din Flora Dobrogei. Prin titlul propus expoziția este una tematică. Ideea centrală este reprezentată de o călătorie imagistică în sala 4 a Muzeului de Ştiinţe Naturale din Piatra-Neamţ, vizitatorul având posibilitatea să descopere specii rare de plante din arealul stepic dobrogean, şi să conştientizeze perspectiva viitorului acestor specii protejate dacă nu sunt luate măsurile necesare de conservare.

Flora Dobrogei numără aproximativ 2000 de specii de plante vasculare, dintre acestea 200 de taxoni sunt rari inclusiv la nivel European, o serie de specii fiind endemice.

Expoziția are ca scop popularizarea științei (prin trecerea în revistă a importanței unor specii de plante din arealul dobrogean), în rândul elevilor, a profesorilor, a studenților, a familiilor și a publicului larg (ca oportunitate de recreere și informare a acestora).

Prin intermediul ilustrațiilor expuse încearcăm să sensibilizăm vizitatorul cu privire la conservarea speciile rare de plante și dorim să inducem nevoia protejării acestora (fiind necesare acţiuni de salvare a acestor specii periclitate, în acest sens expoziţia transmite un mesaj optimist).

Conceptul şi designul expoziţional urmăresc a fi cât mai clare și sugestive la nivel vizual.

Expoziţia prezintă într-un mod inventiv flora dobrogeană, aceasta fiind văzută din perspectiva experienţelor şi a deplasărilor în teren, activităţi desfășurate de-a lungul timpului în vederea cercetării acestor obiective ştiinţifice.

Flora Dobrogei reflecată fidel ținutul dobrogean cu aspect de podiș, presărat din loc în loc de numeroase dealuri cu un grad mare de ariditate, acest ținut fiind cel mai secetos din România.

Flora Dobrogei cuprinde plante în marea lor majoritate xerofite. Aceste specii preferă zonele aride, însă rezistă foarte bine la secetă. Învelișul vegetal al Dobrogei reflectă particularitățile climatice ale regiunii, pe lângă stepa tipic dobrogeană, format din numeroase specii de graminee (amintim aici de: păiușul stepic și de colilie), pajiștile stepice naturale fiind edificate de specii din genurile Festuca spp. și Stipa spp.; în arealul dobrogean întâlnim și silvostepa, reprezentată de păduri de cer și de stejar, amintim aici speciile: Quercus cerris, Quercus pubescens și Q. frainetto pe lângă care creste și cărpinița: Carpinus orintalis. Aceasta vegetație de stepă și de silvostepă ocupă în prezent suprafețe mici din Dobrogea, vegetația naturala fiind înlocuită în mare parte de culturile agricole.

Vizitatorii vor putea vedea un bogat material fotografic, care oferă informaţii ştiinţice şi curiozităţi referitoare la diferitele specii protejate de plante din Dobrogea. Acest material grafic este completat de numeroase exemplare herborizate de specii rare din diferite genuri, amintim de: Convolvulus (volbura de nisip), Eryngium (scaiul vânat), Glaucium (macul galben), Achillea (codița șoricelului dobrogeană), Asperula (sânziene albe), Centaurea (albăstrele), Campanula (clopoței dobrogeni), Dianthus (garofița de stânca), Juncus (iarba mlaştinei), Limonium (limba boului), Stipa (colilia), Veronica (șopârlița), Tanacetum (aurata), Inula (ochii lui Hristos), Sideritis (cel făcut din fier), Teucrium (mușețel de lăut), Euphorbia (alior), Thymus (cimbrișor dobrogean), Allium (ai sălbatic), Echinops (măciuca ciobanului), Carpinus (cărpinița), Xeranthemum (plevaica) etc.

Pe lângă materialul fotografic de relevanță științifică prin raritățile surprinse în timpul deplasărilor în teren, sunt expuse şi o serie de piese colectate de către organizatori în colaborare cu instituțiile partenere. Atât piesele cât și imaginile/fotografiile expuse sunt originale. Pe lângă piesele herborizate și fotografii sunt expuse și o serie de cărți/ volume de specialitate, articole cu ilustrații atât color cât și alb negru pentru a îmbogăți și a da „rotunjime” expoziției.

Expoziţia transmite un mesaj vizual vizitatorului de conştientizare a importanţei și bogăției speciilor caracteristice ecosistemelor de stepă (prin imagini se prezintă o situație de fapt, care reflectă starea critică a acestor ecosisteme de șes).

Prezentul proiect expozițional este rodul unei colaborări dintre Complexul Muzeal Național Neamț – Muzeul de Științe Naturale Piatra-Neamț și Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării”, a precizat muzeograful Emilian Pricop.

(Complexul Național Muzeal Neamț)

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments