miercuri, iulie 24, 2024
AcasăActualitateBiblioteca Județeană „G.T. Kirileanu“ se redeschide pentru public

Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu“ se redeschide pentru public

Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu“ Neamț reia, gradual, programul cu publicul din data de 20 mai 2020. Activitatea de relații cu publicul va fi reluată treptat, în funcție de evoluția contextului epidemiologic național și de recomandările instituțiilor abilitate.

Vor fi reluate activitățile de împrumut și restituire de documente de bibliotecă, oferirea de informații legislative și de referințe bibliografice, prin multiplicare și scanarea de documente, care vor putea fi expediate și pe cale electronică: telefon, fax, e-mail, Messenger.

În această primă etapă, rămân suspendate serviciile internet și serviciile de lectură oferite de modulele și sălile de lectură.

Reluarea activităților cu publicul la nivelul bibliotecii județene implică respectarea regulilor generale de sănătate publică, depinde de existența instrumentelor adecvate pentru a le impune, coerent și consistent, în administrarea și organizarea activității acesteia și a serviciilor de lectură publică, astfel încât să fie garantată sănătatea și securitatea utilizatorilor, cât și a salariaților instituției.

Pentru organizarea în siguranță a serviciilor dedicate publicului, în această primă etapă, au fost stabilite un set de măsuri care privesc accesul și contactul cu publicul, după cum urmează:

 – organizarea programului de lucru cu publicul după următorul orar: luni-vineri: 9.00-18.00 – la sediu; luni, miercuri și vineri: 10.00-16.00, marți și joi 12.00-18.00 – la filiale. Punctul de lectură și împrumut Speranța va funcționa cu public în zilele de luni și miercuri, între orele 11.00 și 14:00.

– deschiderea graduală a serviciilor pentru public, fazată, în concordanță cu situația epidemiologică locală și recomandările instituțiilor abilitate;

– folosirea corespunzătoare a covorașelor cu substanțe dezinfectante aflate la intrarea în instituție și în secțiile de public;

– accesul publicului va fi permisă numai în condițiile purtării de mască (medicală sau nonmedicală) pe toată durata prezenței în instituție. Se recomandă persoanelor care au febră să își amâne vizita la bibliotecă în ziua respectivă;

– limitarea accesului publicului astfel încât să fie păstrată distanța fizică recomandată de maximum 2 metri între persoane, respectarea circuitelor (intrare/ieșire), a marcajelor existe în spațiile de bibliotecă, evitarea staționării în instituție și respectarea recomandărilor bibliotecarilor;

– pentru evitarea aglomerării și a respectării măsurilor de prevenție în incinta bibliotecii, se recomandă ca toți utilizatorii să păstreze distanța minimă de 2 m între persoane;

– se recomandă beneficiarelor serviciilor de bibliotecă să acorde prioritate persoanelor vârstnice sau persoanelor cu dizabilități;

– respectarea fluxurilor de circulație unidirecționale marcate pentru public la intrarea și ieșirea din clădire;

– organizarea rezervărilor documentelor se va putea face prin telefon, e-mail, site – www.bibgtkneamt.ro, rubrica „Întreabă bibliotecarul“, cu stabilirea unor intervale orare de ridicare a cărților, pentru a elimina formarea de aglomerări de cititori;

– în vederea evitării limitării numărului de persoane care ating un obiect/document, personalul bibliotecii va merge la rafturi pentru a procura documentul solicitat de utilizator;

– utilizarea eficientă a materialelor dezinfectante de la punctele de acces intrare clădire/grupuri sanitare/secții de public;

– utilizarea corespunzătoare a grupurilor sanitare și folosirea eficientă a materialelor de igienă puse la dispoziție (săpun lichid dezinfectant, hârtie igienică, dispersoare cu dezinfectant pentru mâini);

– accesul în spațiile secțiilor ce oferă servicii pentru public prin secțiile de împrumut de carte pentru copii și adulți se va face eșalonat, nu mai mult de una-două persoane simultan, cu respectarea unei perioade de staționare de 10-15 minute pentru restituirea/ împrumutul unor publicații din colecțiile bibliotecii, publicații ce vor fi puse la dispoziție de bibliotecar;

– vor fi oferite servicii de împrumut și restituire de documente de bibliotecă prin secțiile de împrumut la domiciliu;

– pentru susținerea accesului publicului la lectură, dar și pentru evitarea aglomerației în secțiile bibliotecii în perioada următoare, sunt suplimentate atât numărul de publicații ce se pot împrumuta, cât și perioada de împrumut a acestora (maximum 10 publicații – cărți sau CD-uri Daisy pentru un utilizator, cu un termen de împrumut de 6 săptămâni; maximum 5 DVD-uri pentru un utilizator, cu termen de împrumut de 3 săptămâni);

– accesul în spațiile filialelor bibliotecii județene ce oferă servicii pentru public de împrumut la domiciliu pentru copii și adulți se va face eșalonat, nu mai mult de două persoane simultan, cu respectarea unei perioade de staționare de 10-15 minute pentru restituirea și împrumutarea unor publicații din colecțiile bibliotecii, publicații ce vor fi puse la dispoziție de bibliotecar;

– pentru asigurarea unor măsuri de igienă și prevenire sunt amenajate spații speciale de depozitare temporară a publicațiilor restituite de către public, în scopul carantinării acestora și repunerii în circulație în condiții de siguranță (documente pe hârtie fără elemente de plastic – de ex.: carte, reviste – 3 zile de carantină; documente hârtie – monografii sau periodice cu coperte laminate – 10 zile de carantină; documente din plastic – CD/DVD – 10 zile de carantină sau dezinfectate cu material îmbibat cu produse biocide avizate, respectând timpul de uscare, urmat de o perioadă de carantinare de 3 zile, dacă sunt documente din hârtie în acel CD/DVD – broșuri, cutii de carton, apoi pot fi puse la raft);

– în această primă etapă a stării de alertă, personalul Sălilor de lectură va asigura doar servicii de referință și comunicarea cu utilizatorii bibliotecii cu predilecție prin intermediul mijloacelor electronice (tel./fax, e-mail, messenger, site bibliotecă, rubrica „Întreabă bibliotecarul“) pentru solicitarea unor informații punctuale sau a unor referințe legislative/bibliografice;

– se permite accesul utilizatorilor, nu mai mult de una-două persoane simultan, doar în spațiul serviciilor de referință al Sălilor de lectură pentru facilitarea identificării unor informații necesare aflate în documentele de bibliotecă din colecțiile Depozitului general de carte, cu posibilitatea asigurării unor servicii de multiplicare/scanare a unui număr maxim de 30 pagini, cu respectarea aceluiași intervalul de 10-15 minute;

– se recomandă utilizatorilor să consulte catalogul on-line al bibliotecii județene și transmiterea solicitării prin e-mail/Messenger astfel încât să se micșoreze timpul de interacțiune dintre beneficiar și bibliotecar;

accesul utilizatorilor la serviciile Internet, studiul în sălile de lectură carte și publicații periodice rămâne suspendat pentru evitarea staționării persoanelor timp îndelungat în incinta secțiilor bibliotecii, pentru eliminarea riscului de îmbolnăvire a persoanelor;

– atunci când situația epidemiologică o va permite, accesul în sălile de lectură va fi reluat, cu respectarea prevederilor referitoare la distanțarea fizică, astfel încât să fie asigurată o distanță de minimum 1,5 metri între oricare două persoane sau 4 mp pentru fiecare utilizator;

– informarea publicului se poate realiza prin consultarea panoului informativ al instituției, care va afișa măsurile de igienă și protecție recomandate de Ministerul Sănătății.

Reluarea activității cu publicul în bibliotecă urmează un model progresiv și modular pentru tipurile de servicii, ținând cont de contextul epidemiologic.

Toate aceste acțiuni întreprinse de biblioteca județeană au ca scop intensificare măsurilor de igienă și prevenire în ceea ce privește COVID-19, de contextul epidemiologic actual local, ele au ca scop eficientizarea aplicării măsurilor de prevenție a utilizatorilor serviciilor de bibliotecă și evitarea unei posibile contaminări a persoanelor, permițând în același timp și asigurarea unui cadru funcțional sigur ce garantează sănătatea cetățenilor, dar și securitatea și sănătatea în muncă a angajaților bibliotecii județene.

 Personalul bibliotecii cu atribuții de coordonare monitorizează permanent starea de sănătate a angajaților, respectarea măsurilor de igienă și prevenire la nivel organizațional, cât și modul de respectare a tuturor măsurilor de igienă și protecție de către utilizatorii bibliotecii.

 Reamintim că, revenirea la întreaga ofertă de servicii pentru public se va face în etape, odată ce situația epidemilogică o va permite.

În această primă etapă, rămân suspendate serviciile internet și serviciile de lectură oferite de modulele/sălile de lectură.

Toate evenimentele culturale ale bibliotecii județene, cursurile pentru învățarea limbilor străine, atelierele dedicate copiilor și tinerilor, cluburile de lectură stabilite cu diverși parteneri pentru perioada următoare se vor reprograma de comun acord, odată ce evoluția situației epidemiologice va permite acest lucru, iar instituțiile abilitate vor recomanda și permite organizarea lor.

Subliniem că, relaxarea tuturor acestor măsuri stabilite pentru perioada stării de alertă, cât și modificarea acestora va fi anunțată ulterior pe toate canalele de comunicare ale instituției.

(Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu“ Neamț)

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments