miercuri, iulie 17, 2024
AcasăActualitateÎnvățătorul Ion Creangă, omagiat la Biblioteca Județeană

Învățătorul Ion Creangă, omagiat la Biblioteca Județeană

Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu“ Neamț a ales să-i cinstească memoria lui Ion Creangă, la 182 de ani de la naștere, prin evocarea și ilustrarea documentară a unei importante ipostaze a marelui scriitor, ce a fost pusă oarecum în umbră de geniul său literar, și anume – calitatea de învățător plin de har și inspirat autor de manuale școlare, dedicat în mod exemplar carierei didactice.

Noua inițiativă a Bibliotecii Județene constă în digitizarea volumelor didactice al căror autor sau coautor este Creangă, precum și a unei mai vechi lucrări pedagogice de referință în epocă, pe care marele humuleștean a făcut însemnări de lectură, mărturie, așadar, a modului aplicat și bine documentat în care înțelegea să se achite de nobila profesie de dascăl.

Cărțile astfel prezentate fac parte din generoasa donație a cărturarului G.T. Kirileanu (1872-1960) care, la loc de cinste în prețioasa sa colecție, a situat mereu opera lui Creangă (mai toate edițiile apărute în țară sau străinătate, precum și studii ori evocări referitoare la Creangă și opera lui, ziare, reviste și articole dedicate marelui nostru clasic), Kirileanu fiind, de altfel, cel mai important editor al scrierilor genialului povestitor.

Astfel, începând cu 1 martie a.c., pe site-ul Bibliotecii Județene (www.bibgtkneamt.ro) pot fi regăsite, la rubrica Biblioteca digitală, secțiunea Învățătorul Creangă cele 11 cărți didactice al căror autor sau coautor este Ion Creangă, precum și volumul „Pedagogia și metodica pentru învățătorii shoalelor orășenești și sătești“ de Peter Villaume (Buda, 1818), lucrare tipărită în limba română (cu caractere chirilice) și tradusă din limba germană de Naum Petrovici. Acest ultim volum are pe filele sale și însemnările de lectură ale lui Creangă, la paginile 12, 33, 39, 49, 54, 55, 58, 61, 85 153, 183, 184, 281, 297, 301, 331. Apartenența cărții la biblioteca lui Creangă este certificată de însemnarea patronului spiritual al Bibliotecii Județene, la începutul volumului: „Din biblioteca lui Creangă, cu însemnări scrise de mâna lui. Cumpărată de la anticarul Kupermann din Iași. G. T Kirileanu“.

Lista volumelor digitizate, aflate în Fondul documentar „G.T. Kirileanu“ al Bibliotecii Județene și oferite acum consultării on-line, cuprinde:

Învățătoriul Copiilorŭ: Carte de cetit în clasele primare de ambe secse. Partea a III-a. Ediția a 9-a. Iași, 1890.

Învățătoriul Copiilorŭ: Carte de cetit în clasele primare de ambe secse. Partea a I-a. Ediția a 10-a. Iași, 1892.

Învățătorulu Copiilor: Carte de cititŭ în clasele primare cu litere și slove, cuprinzândŭ învățături morale și instructive. Ediția a 3-a. Iași, 1874.

Învățătorulŭ Copiilorŭ: Carte de cetit în clasele primare de ambe secse. Ediția a 7-a. Iași, 1886.

Povățuitoriŭ la cetire prin scriere: După sistema fonetică. Iași, 1876.

Metodă nouă de scriere și cetire pentru uzul clasei I primară. Ediția 21-a. Iași, 1889.

Metodă nouă de scriere și cetire pentru usulŭ classei I primară. Ediția 5-a. Iași, 1871.

Metodă nouă de scriere și cetire pentru uzul clasei I primară. Ediția 19-a. Iași, 1886.

Geografia județului Iași pentru clasa a II-a primară urbană de băeți, pentru clasa a III-a primară urbană de fete și pentru clasa a III-a primară de băeți și fete. Ediția 2-a. Iași, 1884.

Geografia județului Iași pentru clasa a II-a primară urbană de băeți, pentru clasa a III-a primară urbană de fete și pentru clasa a III-a primară de băeți și fete. Ediția 5-a. Iași, 1892.

Răspuns la criticele nedrepte și calomniile înverșunate îndreptate contra cărților noastre de școală de cătră domnul Ioan Pop Florantin. Iași, 1888.

Pedagogia și metodica pentru învățătorii shoalelor orășenești și sătești de Peter Villaume, Buda, 1818.

Așadar, 12 tiluri, însumând 1413 pagini ce se constituie, pe de o parte, într-o pledoarie pentru redescoperirea lui Creangă, iar pe de altă parte, într-o pledoarie pentru redescoperirea bibliotecii care, iată, poate fi accesată și de la distanță, oferind o veche și totuși, proaspătă, imagine a școlii românești din secolul XIX. (Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu“ Neamț)

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments