duminică, iunie 16, 2024
AcasăActualitateAPIN lansează proiectul „Județul Neamț - monografie”

APIN lansează proiectul „Județul Neamț – monografie”

Un proiect pe care-l dorim cu mare impact asupra locuitorilor judeţului Neamţ este cel iniţiat de Asociaţia Profesorilor de Istorie din Neamţ, sprijinit în acţiunea sa de Consiliul Judeţean Neamţ: „Judeţul Neamţ – monografie”.

Judeţul Neamţ este depozitarul unui valoros tezaur cultural, a unei bogate spiritualităţi creştine, a numeroase monumente naturale şi antropice. Cadrul natural cu peisaje mirifice este completat de patrimoniul arhitectural, etnografic, artistic – mediul natural şi istoria formează un fericit meleu. Amintim numeroasele situri arheologice, care atestă vechimea şi continuitatea locuirii pe aceste meleaguri, cu artefacte de inestimabilă valoare, minuni arhitectonice de la Evul Mediu şi până în prezent, dovezi ale unei deosebite civilizaţii ţărăneşti, numeroase ctitorii domneşti, boiereşti sau săteşti. Şi enumerarea ar putea continua. Cu toate acestea, judeţul nu beneficiază de existenţa unor solide studii monografice, ştiinţifice şi de popularizare, cele existente nefiind actualizate, făcute în stil hei-rupist, fără respectarea canoanelor ştiinţifice sau tributare imixtiunii politicului.

APIN propune acest proiect dorind punerea în valoare a studiilor realizate în anii precedenţi, dar şi o muncă laborioasă de cercetare, prin elevi şi profesori, dar, în principal, printr-o echipă de cercetare de valoare, formată din tineri universitari, originari din Neamţ, cercetători nemţeni, profesori care activează în judeţ.

Se doreşte realizarea unei monografii vaste, o completare la nivel judeţean a lucrării „Valea Bistriţei nemţene – monografie” realizată în 2016 de geograful Iulian Săndulache şi istoricul Daniel Dieaconu, care se regăsesc şi în această echipă. Proiectul se adresează elevilor şi profesorilor din întreg judeţul Neamţ, profesori şi elevi interesaţi de trecutul istoric al acestei regiuni, de geografia, de etnografia din cât mai multe localităţi, atât urbane, cât mai ales rurale, devenind un mod de implicare activă.

Un volum este dedicat profesorilor şi elevilor, în care vor fi publicate cele mai reuşite micro-monografii sau articole şi studii. Componenta iconografică este una foarte importantă, atât în cadrul monografiei, cât şi, bineînţeles, în albumul ce se va edita, conţinând fotografii noi, dar şi de epocă. Echipa de fotografi va fi sub coordonarea lui Iulian Săndulache, specialist în mijloace foto în geografie, predând un curs de acest fel la Universitatea din Bucureşti. S-au alăturat echipei preşedinta APIN, prof. Cristiana Şoimaru, managerul proiectului, prof. drd. Elena Preda, inspector şcolar, asistent manager al acestui proiect, prof. drd. Emanuel Bălan, cercet.şt.dr. Corneliu Ciucanu, prof. Cristian Vatamanu, prof.dr. Cătălina Săndulache, conf.univ.dr. Răzvan Oprea şi lista este încă deschisă. Sperăm la o conlucrare cât mai fericită şi benefică în folosul acestor lucrări şi a celor care le vor folosi ca bază pentru ulterioare studii, care, cu siguranţă, vor fi şi mai reuşite…

Prof. dr. Daniel DIEACONU

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments