marți, iulie 16, 2024
AcasăActualitatePiatra-Neamț de acum și de altădată (XXXI): Liceul de Chimie

Piatra-Neamț de acum și de altădată (XXXI): Liceul de Chimie

Întrucât, în primii ani de funcționare, Platforma chimică de la Săvinești și Roznov nu a avut un grup școlar propriu, pentru pregătirea personalului muncitoresc și tehnic mediu, aceasta s-a făcut, destul de anevoios, la Școala Profesională de Construcții Piatra-Neamț (actualul sediu al Colegiului Tehnologic „Spiru Haret”). Dezvoltarea celor două mari unități (Uzina de fire și fibre sintetice și Combinatul de Îngrășăminte) a impus construirea unei școli proprii. Pe parcursul câtorva luni s-au înălţat primul corp al liceului, un corp de ateliere, două cămine şi cantina.

Astfel, în anul 1965, s-a constituit Grupul Școlar pentru Industria Chimică Piatra-Neamț (ordinul 8789/D din 1 octombrie 1965, după separarea Ministerului Petrolului şi Chimiei în două ministere distincte: Ministerul Petrolului şi Ministerul Chimiei), care a funcționat cu o Școală Profesională și o Școală de Maiștri, totalizând un număr de 858 elevi.

Una dintre primele promoții ale Școlii Profesionale

În anul școlar 1966/1967, în cadrul acestui grup, a luat ființă Liceul Industrial de Chimie. Cele trei școli au pregătit muncitori calificați și maiștri în toate specialitățile.

Putem afirma că Grupul Școlar, care a devenit principala pepinieră de cadre calificate pentru platforma industrială din Săvinești, s-a dezvoltat de la o perioadă la alta, ajungând să funcționeze, în anul școlar 1973/1974, cu peste 3.000 de elevi. Paralel cu creșterea numărului de elevi, a existat permanent preocuparea pentru modernizarea bazei tehnico-materiale a școlii. Au fost dotate, cu aparatură modernă, laboratoarele și atelierele-școală. În anul 1972, Grupului Școlar i s-au adăugat un cămin, 10 săli de clasă şi încă trei laboratoare destinate analizelor fizico-chimice. Școala dispune în prezent de 1.200 de locuri în cele 4 cămine ale sale, de o cantină care asigură masa tuturor elevilor interni. Cele peste 100 de cadre didactice – profesori și instructori maiștri -sunt în permanență preocupate de perfecționarea sistemului de învățământ și modernizarea structurii lui” – „Platforma Industrială Săvinești și împrejurimile, Monografie istorico-economică”, Piatra-Neamț, 1974, autori: Constantin Botez, dr. Ioan Burduja, Aurel Cuciureanu, Constantin Turcu.

În anul 1978 s-a construit sala de sport, iar în 1980 s-a înălțat corpul de şcoală denumit Laboratorul tehnologic, cu spaţii de învăţământ şi instruire practică”. (Istoricul Liceului de Chimie)

Primul director al școlii nemțene de chimie a fost regretatul profesor Paul Vasiliu. „M-au chemat la partid și mi-au spus: „Măi, tu ești și profesor și inginer, te punem pe tine director al Grupului Școlar de Chimie”. A fost o școală care a adus un mare serviciu Platformei chimice de la Săvinești și Roznov. M-a durut foarte mult când a fost desființată platforma nu numai pentru faptul că ea constituia o imensă avere materială, ci și una umană”, declara renumitul profesor.

Violeta MOȘU

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments