miercuri, februarie 28, 2024
AcasăActualitateIulie 1943: Formarea Districtului Sportiv în Neamţ

Iulie 1943: Formarea Districtului Sportiv în Neamţ

Prima organizare concretă a sportului nemţean s-a făcut în timpul celui de-al doilea război mondial. Pe atunci, actuala Direcţie pentru Sport şi Tineret purta denumirea de Districtul Sportiv Neamţ şi a luat fiinţă la începutul lunii iulie 1943. Profesorul Corneliu Iovănescu, antrenorul lui Victor Firea, viitorul secretar general al Federației Române de Atletism, a fost ales preşedinte, iar unul din cenzori era Constantin Borş, reputatul profesor de matematică. Sediul noului for sportiv a fost fixat atunci şi a rămas timp de 70 de ani pe strada Ştefan cel Mare 26 (nr. 16, după o nouă numerotare a imobilelor făcută după război).

„Comitetul de iniţiativă, format din domnii: lt. col. Gh. Şoimaru, subinspector PP şi EE; prof. Iovănescu Corneliu, doamna Alexandrina Dandescu, doamna Fl. Costescu şi Gheorghe (Jucu) Gheorghiu, s-a întrunit în cancelaria liceului Petru Rareş, unde a pus bazele organizării districtului judeţean, după ce domnul lt. col. Şoimaru a expus dispoziţiile şi spiritul în care trebuie organizat. În urma acestei prime consfătuiri, au fost convocaţi şefii de autorităţi şi personalităţile sportive şi culturale ale oraşului, constituindu-se comitetul de onoare, comitetul activ şi secţiile respective, fixate prin îndrumările venite deja de la centru”.

Comitetul de onoare şi comitetul activ

„Comitetul de onoare: preşedinte, lt. col I. Teodorescu Darie, prefectul judeţului Neamţ; membrii: P. Popescu, prim preşedinte de tribunal, cpt. M. Lăzărescu, primarul oraşului; Gheorghe Matei, subprefect; lt. col. Hann; S. Rovinescu ad-tor financiar PN; C. Radu, directorul prefecturii; Gh. Haiden, şeful poliţiei; N. Ioaniu; dr. Petre Bogdan, medicul director al spitalului de stat; dr. Budiceanu şi Gheorghe Măcărescu. Dl. lt. col. Gh. Şoimaru a fost încadrat inspector districtual. Comitetul activ: preşedinte, dl. prof. de educaţie fizică, Corneliu Iovănescu; secretar, dl. av. Ică Grigoriu; casier, prof. Teodoreanu; contabil, I. Pecec; medic Ştefan Marin, iar instructori tehnici: prof. Alexandrina Dandescu, prof. C. Iovănescu şi Gheorghe (Jucu) Gheorghiu”.Secţii auxiliare

„S-au constituit următoarele secţii auxiliare: şcolară, având ca preşedinte pe domnul profesor A. Rotundu; secţia PP şi EE, preşedinte lt. col. Gh. Şoimaru; secţia muncitorească, preşedinte, inginer Carol Schill; secţia rurală, preşedinte, prof. Virgil Dobrescu; secţii sportive: foot-ball şi hand-ball, preşedinte, av. Ioan Mâţă; volley-ball, basket-ball şi tenis de masă, preşedinte, prof. dr. Olimpia Bogdan; atletism şi gimnastică, preşedinte, prof. C. Iovănescu; sky, preşedinte P. Bălănescu; sporturi nautice, preşedinte C. Radu; tenis, preşedinte, av. V. Soroceanu; tir, preşedinte, av. Ionică Popovici; turism, alpinism şi bobsleigh, Eugen Ciupercă, director BNR; comisia tehnică: av. I. Popovici, V. Soroceanu, prof. Victor Orendovici şi Alexandrina Dandescu şi slt. Victor Hanganu; comisia de arbitri: prof. dr. Olimpia Bogdan, Alexandru Dandescu şi Ilie Timofte; presa şi propaganda: I. Moruzi, H. Mihăilescu şi M. Avădanei; cenzori: H. Mihăilescu, C. Borş şi I. Georgescu; sporturi distractive (popice), Gheorghe Haiden, şeful poliţiei locale.

Sediul a fost fixat la subinspectoratul PP şi EE din strada Ştefan cel Mare 26. În cursul şedinţei de constituire au vorbit doamnele Dandescu, Costescu şi Niculescu, precum şi domnii: lt. col. Gh. Şoimaru, prof. C. Iovănescu, Virgil Dobrescu, A. Rotundu, avocaţii Soroceanu şi Mâţă, ziariştii Moruzi şi Avadanei, Jachet, slt. Hanganu etc., toţi propunând soluţii practice pentru progresul sporturilor la Piatra-Neamț, cerând împiedicarea instalării preventoriului pentru tuberculoşi în barăcile de pe terenul sportiv Borzoghian”. (Ceahlăul, iulie 1943)

Adunarea generală ordinară a Districtului Sportiv Neamţ

La 14 septembrie 1943, preşedintele districtului, profesorul Corneliu Iovănescu, a expus celor prezenţi realizările din luna august şi jumătatea lunii septembrie.

„Domnia sa a elogiat în special munca şi sacrificiile domnilor avocat V. Soroceanu şi slt. M. Hanganu, care au reuşit să construiască şi să pună la dispoziţia publicului amator de tenis, un excelent teren, reparând în acelaşi timp şi pavilionul fostei asociaţii sportive Tenis-Club, donat de primărie, districtului. S-au pus apoi în discuţie stimularea şi ridicarea nivelului foot-ball-istic din judeţ, hotărându-se să se caute un bun antrenor din Ardeal, care să fie angajat, cheltuielile suportându-le atât societăţile sportive locale, cât şi districtul. Spre a da un impuls activităţii sportive muncitoreşti, a fost delegat domnul Ştefan Pecec, şef contabil la fabrica Moldova urmând ca domnia sa să ia contact cu toţi delegaţii sportivi ML din fabrici şi să pună bazele unui club polisportiv muncitoresc. Simţindu-se nevoia formării unui club turistic local, care să stimuleze drumeţia, a fost delegat domnul prof. V. Orendovici, ca să pună bazele acestui club, care de altfel, constituie un vechi deziderat nemţean.Preşedintele districtului aduce la cunoştiinţă că, în urma intervenţiilor făcute, i s-a aprobat spaţiul pentru o rubrică sportivă în coloanele ziarului local Ceahlăul”. (Ceahlăul, septembrie 1943)

Excursie la Tarcău

Duminică, 3 octombrie 1943, Districtul Sportiv Neamţ a organizat o excursie şi o serie de manifestări sportive de promovare la Tarcău. Transportul s-a făcut prin bunăvoinţa societăţii forestiere Albina. Aceasta a pus la dispoziţa districtului o garnitură de 5 vagoane.

„Timpul excelent a permis ca această excursie să se bucure de o deplină reuşită, iar cei 150 de participanţi să poarte pentru mult timp, în suflet amintirea ei. Pe la orele 11 un numeros public adunat în faţa primăriei, a întâmpinat cu aplauze sosirea celor 22 de tineri, care s-au încumetat a trece cea mai grea probă pentru obţinerea insignei sportive române-cursa de 20 km marş. Tinerii au trecut cu extremă uşurinţă baremul, dovedind prin aceasta temeinica lor pregătire fizică. Primii şase sosiţi au fost: Firea Victor (Şcoala Normală de băieţi-246 minute), Sum Vasile, Stroe Jan, Olaru S., Maftei C., Ghidea I.. La orele 12 şi-au făcut apariţia cicliştii care participau la cursa Piatra Neamţ-Tarcău şi înapoi. La orele 15, pe terenul sportiv al fabricii Albina, în faţa unui numeros public a avut loc un spectaculos joc de foot-ball, între o combinată a juniorilor din Piatra şi a clubului sportiv Tarcău cu batalionul de vânători, care s-a terminat la egalitate: 1-1 (0-0). S-au remarcat Stoenescu şi Vranău de la pietreni şi slt. Herold şi Savin de la Tarcău. În pauza jocului de foot-ball au avut loc demonstraţii de atletism şi plecarea cicliştilor spre Piatra în ultima etapă a cursei, aceştia sosind în faţa grădinii publice din Piatra în următoarea ordine: Mungi Mircea (Liceul Comercial), Chiţimia Tiberiu (Liceul Petru Rareş). Cicliştii au fost conduşi, supravegheaţi, îndrumaţi tot timpul de cunoscutul as al pedalei pietrene, Ghiţă Turinelli. La orele 18, sportivii s-au reîmbarcat în tren şi până la Piatra s-a încins un veritabil concurs de coruri, evidenţiindu-se în mod deosebit elevii de la comerţ, liceu, normală şi muncitorii de la fabrica de celuloză”. (Ceahlăul, octombrie 1943)

Violeta MOȘU

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments