Aduceri-aminte: Avicola Neamț – un modern complex avicol integrat, de mare capacitate

1973 - Incubatorul de la Întreprinderea Avicola

În ziua de 30 iunie 1972, la Complexul Avicol Izvoare (actualul cartier Speranța) din cadrul IAS Girov, a fost dată în exploatare Ferma nr. 1 de creștere a păsărilor pentru carne (tineret avicol). Încadrarea în termen a lucrării, la care se constatau la un moment dat întârzieri considerabile, se datora „eforturilor depuse în ultima perioadă de timp de muncitorii echipelor conduse de Constantin Șerbănică (tinichigii), Gheorghe Boțu (zidari), Costică Liciu și Aurel Gondoș (instalatori). Lucrările continuă în ritm intens în scopul finalizării obiectivului următor – Ferma nr. 2”. (Ceahlăul, marți, 4 iulie 1972)

Inginerul Nicolae Dobrin, directorul Întreprinderii Avicola, spunea că „ferma de tineret avicol de la Izvoare are o capacitate de 36.000 de locuri, repartizate în șase hale, furnizând materialul de înlocuire pentru ferma de adulte care urmează să intre în funcțiune anul acesta.

În privința dotării, putem afirma că atât ferma dată în exploatare, cât și complexul vor beneficia de utilajele cele mai moderne privind hrănirea, încălzirea, ventilația și exploatarea păsărilor. Toate aceste utilaje sunt mecanizate și automatizate.

Și încă un amănunt semnificativ: întregul complex ce se va întinde pe o suprafață de circa 50 de hectare va fi deservit de numai 130 de îngrijitori, asigurându-se astfel o înaltă productivitate”. (Ceahlăul, marți, 25 iulie 1972)

Nicolae Dobrin mai preciza că primului incubator, modern și de mare capacitate, i se terminase montajul. De menționat mai era faptul că, în acel an, întreprinderea urma să realizeze un milion de lei beneficii peste peste plan.

În luna decembrie 1972, la Întreprinderea Avicola a fost dată în folosință Ferma de pui de carne „Broylev”, cu o capacitate totală de 486.000 de capete.

Din cele 40 de hale câte cuprinde ferma, sunt populate la ora actuală 10 hale cu un număr de 130.000 de pui. În mod eșalonat, până la sfârșitul lunii ianuarie 1973 vor fi populate și celelalte hale. Livrarea puilor se face la 1.500-1.800 grame, greutate pe care trebuie să o atingă conform metodologiei aplicate după 64 de zile.

Propriu-zis, scoaterea pe piață a actualei serii de pui, se va face în luna ianuarie a anului viitor, când, întreprinderea noastră și-a planificat să livreze populației, numai din această fermă, 200 de tone de carne de pasăre”, declara Constantin Macovei, economist șef al Întreprinderii Avicola. (Ceahlăul, duminică, 10 decembrie 1972)

Dacă la început Avicola realiza doar un singur produs, carne de pasăre, peste 14 ani, în 1986, apăruseră o sumedenie de semipreparate și preparate din carne, ouă pentru consum, carne de iepure, blănițe prețioase și confecțiile din blănuri.

Primelor construcții de la Izvoare și Doina li s-au adăugat cele de la Vaduri, Agârcia și Simionești (Roman). „De la 10 mii de tone carne de pasăre, cât produceam în urmă cu 15 ani, acum realizăm 15 mii tone, 60 de milioane ouă consum, 1.000 t carne de iepure, 10 mii blănițe prețioase și avem angajați 1.100 de oameni”, relata directorul Nicolae Dobrin.

„Ultimele apariții” erau Ferma de reproducție găini rase grele de la Doina și Stația de incubație. „La Ferma de reproducție muncesc 63 oameni care au un rol deosebit în menținerea fluxului tehnologic din întreaga întreprindere. Aceasta dispune de 27 hale cuprinzând 210 mii găini și livrează anual 13 milioane ouă de reproducție. La Stația de incubație din apropiere, noul, modernul, și-au făcut loc și aici. Prin creșterea numărului de incubatoare, de la 9 la 20, a sporit și numărul de pui scoși de la 6 milioane, la 13, 5 milioane”. (D. Croitoru, Ceahlăul, sâmbătă, 15 noiembrie 1986)

Violeta MOȘU