Elevii participanți în cadrul proiectului „Voluntariat și Asistență Socială în Mediu Ecumenic” au desfășurat o activitate socială la Centrul Pietricica

Persoanele vârstnice din Centrul Social Pietricica au participat la un eveniment inedit, realizat de către elevii Liceului Teologic „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, împreună cu preot prof. Dan Ovidiu Cojan.

Implicați în proiectul „Voluntariat și asistență socială în mediu ecumenic”, conceput și coordonat de prof. dr. Luminița Moscalu și finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus Plus, aceștia au realizat un moment religios la centrul social.

Proiectul are ca obiectiv principal dobândirea de către cei implicați, respectiv elevii Liceului Teologic, de competenţe solide privind organizarea de activităţi filantropice şi de a transforma viaţa bisericească în una dinamică, adaptată nevoilor realităţilor prezente şi problematicii sociale prin experienţă practică şi exerciţiu.

La această acțiune au fost prezenți Dragoș Chitic, primarul municipiului Piatra-Neamț, prof. dr Luminița Moscalu, consilier local al municipiului Piatra-Neamț, preot prof. Dan Ovidiu Cojan și reprezentanți ai Direcției de Asistență Socială Piatra-Neamț.

PROIECT ERASMUS+ NR. 2017-1-RO01-KA102-036788, „VOLUNTARIAT ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ ÎN MEDIU ECUMENIC”

Beneficiar: Liceul Teologic Ortodox Sfinții Împărați Constantin și Elena” Piatra-Neamț, România

Parteneri: Almanjáyar en Familia-ALFA, Granada, Spain, www.almanjayar.org; Federación Granadina de Personas con Discapacidad física orgánica FEGRADI-COCEMFE, Spain, www.fegradi.org ;M.E.P. Europrojects Granada S.L., Spain www.mepegranada.com.

Din analiza SWOT a Liceului Teologic Ortodox „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, Piatra-Neamț, au rezultat câteva direcții ce ar trebui îmbunătățite:

-pragmatizarea demersului didactic, corelarea lui cu cerințele actuale ale societății
-asigurarea flexibilităţii sistemului de formare teoretică și practică;
-formarea unor competențe cheie pentru elevi, în scopul pregătirii lor pentru viață și pentru misiunea asumată;
-deschiderea școlii către parteneri din spațiul European.

Pornind de la aceste direcții școala s-a orientat spre un proiect de formare profesională VET, care să le ofere elevilor noștri șansa de a putea duce la îndeplinire programul social-filantropic prevăzut de Patriarhia Română prin statutul BOR, prin organizarea de activități filantropice și aplicarea învațăturii despre milostenia creștină, competențe ce sunt înscrise în certificatul de atestare profesională al absolvenţilor noştri, dar sunt dezvoltate într-o mică măsură pe durata formării, deoarece disciplinele Morala creştină si Spiritualitate care agregă cu aceste competenţe sunt studiate doar la nivel teoretic.

Ca atare pentru a dobândi competenţe solide privind organizarea de activităţi filantropice şi a transforma viaţa bisericească în una dinamică, adaptată nevoilor realităţilor prezente şi problematicii sociale, în special celei generate de transformările care au loc în societatea românească actuală, elevii nostri au nevoie de experienţă practică şi exerciţiu. Ei trebuie să fie implicaţi în proiecte reale din instituţii cu experienţă, specializate în activităţi cu caracter social şi filantropic. Ei trebuie să aibă posibilitatea să „trăiască” într-un mediu real, să se implice direct în activităţi de voluntariat derulate de organizaţiile partenere pentru a înţelege dimensiunea practică aplicativă a valorilor creştine studiate, pentru a realiza schimb de idei şi servicii culturale, pentru a cunoaşte alte mentalităţi şi obiceiuri, astfel încât să înţeleagă celelalte culturi şi religii într-un spirit de toleranţă si respect reciproc.

Obiectivele proiectului sunt:

O1. Dezvoltarea competenţelor, cunoştinţelor şi abilităţilor necesare pentru desăvârşirea activităţii pastoral-misionare a participanţilor implicare, participare şi generare de proiecte de asistenţă socială şi activităţi sociale şi filantropice prin plasament transnational
O2. Dezvoltarea personală a participanţilor în scopul realizării unei mai bune comunicări în spirit european, promovarea dialogului intercultural, interlingvistic şi interconfesional în spiritul toleranţei, al ecumenismului, al înţelegerii şi al respectului reciproc.

Proiectul s-a desfășurat în două fluxuri: 13 elevi participanți la fluxul I (perioada 22/01/2018-02/02/2018), 13 elevi participanți la fluxul al II-lea –Granada-Spania (perioada 08/10/2018 -19/10/2018).

Participanții au fost implicaţi în proiecte reale în instituţii cu experienţă, specializate în activităţi cu caracter social şi filantropic. Elevii au lucrat într-un mediu real, implicându-se direct în activităţi de voluntariat derulate de organizaţiile partenere. Elevii au avut ocazia să înţeleagă dimensiunea practică aplicativă a valorilor creştine studiate și au realizat schimburi de bună practică, schimburi de idei şi servicii culturale, prin cunoaşterea altor mentalităţi, obiceiuri și moduri de viață.

Coordonator proiect, prof. dr. Luminița Moscalu