miercuri, februarie 28, 2024
AcasăActualitate23 August la Roman, Bicaz și Tg. Neamț

23 August la Roman, Bicaz și Tg. Neamț

* Roman: Marșul depășirilor de plan

Încă din zorii zilei de 23 august 1971, străzile din Roman au cunoscut „însuflețirea caracteristică marilor sărbători”. Fix la ora 8.15, după deschiderea mitingului, a luat cuvântul tovarășul Constantin Ciobanu, secretar al Comitetului municipal de partid, care a subliniat în discursul său marile succese dobândite de poporul român în cei 27 de ani de existență liberă.

Cinstea de a deschide demonstrația oamenilor din industria Romanului a revenit, ca și în alți ani, colectivului Uzinei de țevi. «Pe graficele pe care le poartă laminoriștii, stau înscrise succesele obținute de ei în primele șapte luni ale acestui an. Mobilizați de organizațiile de partid, de organizațiile de sindicat și UTG, muncitorii, maiștrii, tehnicienii și inginerii de la Uzina de țevi au realizat, în cinstea marii aniversări, importante depășiri de plan. Câteva cifre sunt semnificative: peste 33 milioane lei depășiri de plan la producția globală, o depășire a planului producției marfă de peste 28 milioane lei, realizarea unei producții suplimentare de 2.442 tone țevi din oțel fără sudură, a 781 prăjini de foraj. În rândul celor care raportează acum conducerii de partid și de stat succesele acestui harnic și talentat colectiv se află laminoriștii Ioan Zaharia, G. Cojocaru, Ioan Gușă, Pericle Varduca, muncitorii Alexandru Fușneică, Mihai Corcodel.

Iată-i trecând prin fața tribunei pe făuritorii materialelor de construcții: muncitorii, tehnicienii, inginerii și funcționarii fabricii de cărămizi. Între succesele acestui harnic colectiv, am remarcat depășiri de plan în valoare de sute de mii de lei, atât la producția globală, cât și la producția marfă.

În același context, al avântului economic al orașului de pe malul Moldovei, se înscriu realizările obținute de colectivul Întreprinderii mecanice. Angajamentele asumate pentru primele 7 luni au fost îndeplinite. Dar nu numai atât. Valoarea producției globale a fost depășită cu peste 2 milioane lei, cea a producției marfă, vândută și încasată, cu peste 4 milioane lei. În dreptul acestor succese, putem scrie numele muncitorilor și comuniștilor: Mihai Ungureanu, Aurel Sava, Ion Anton, Gh. Vrabie, Vladimir Carp, Vasile Moșica.

Amintim și succesele deosebite înregistrate de colectivul Întreprinderii de prefabricate: peste 5 milioane lei depășiri ale planului la producția globală, o depășire de peste 5 milioane lei la producția marfă, precum și 3.100 mc. prefabricate peste plan».

* Bicaz: Sărbătoare pe stadion

La 23 august 1971, la ora 9, stadionul din Bicaz devenise neîncăpător pentru cei veniți să cinstească Ziua Națională: «Pretutindeni flutură drapele și stegulețe, cerculețe ce au înscrise inscripțiile PCR, RSR, grafice, portrete ale conducătorilor partidului și statului și multe, multe flori. Se raportează conducerii partidului, prin cuvântul rostit de primul secretar al Comitetului orășenesc de partid, Ștefan Sandu, la mitingul dedicat zilei de 23 August, succesele înregistrate în 7 luni: 17.918.000 lei peste plan la producția globală, 19.159.000 lei la producția marfă vândută și încasată, 7.749.000 lei beneficii peste plan și o reducere a prețului de cost peste sarcina planificată de mai bine de 3.000.000 lei. Cele 10.600 tone ciment, 42.000 mp plăci azbociment, 8.255 tone var, 4,8 km tuburi de azbociment, 120 tone confecții metalice, date peste plan de la începutul anului și până în prezent economiei naționale, vorbesc de la sine despre hărnicia și răspunderea colectivelor din Bicaz».

* Târgu Neamț: Cu avânt în Piața V.I. Lenin!

Locuitorii orașului de sub Cetate, tineri și vârstnici, bărbați și femei, muncitori, ingineri, țărani cooperatori, intelectuali, au sărbătorit cu avânt 23 august în acel an, ca și în cei anterior și, după cum avea să se demonstreze, ca și în următorii, cel puțin până-n 1990.

Piața V.I. Lenin, din centrul orașului, s-a umplut cu mii de oameni, toți având drapele roșii și tricolore, pancarte cu lozinci și grafice, flori. «Despre semnificația zilei de 23 August și realizările obținute de oamenii muncii din patria noastră, de colectivele de muncă ale orașului în anii ce s-au scurs de la Eliberare, a vorbit tovarășul Traian Muraru, membru al Biroului Comitetului orășenesc de partid, vicepreședinte al Consiliului popular orășenesc.

După miting, locuitorii orașului și-au dat întâlnire cu cântecul și jocul, cu voia bună, în cadrul manifestărilor cultural-sportive pregătite pentru 23 August de artiștii amatori din întreprinderi și instituții, de membrii asociațiilor sportive din oraș.

O mare parte din cetățeni și-au petrecut ziua în tradiționalele locuri de popas de la sub Cetate, cabana Oglinzi și campingul de la Braniște».

Sursa: Cotidianul Ceahlăul (anul 1971)

Violeta MOȘU

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments