Piatra-Neamț de acum și de altădată (XVII): Statuia lui Ștefan cel Mare

*„Executată din bronz, în atelierele Combinatului Fondului Plastic, statuia măsoară 3,60 m înălțime, reprezentându-l pe Ștefan cel Mare în picioare și ținând un paloș în mână”.

Solemnitatea dezvelirii statuii de bronz a lui Ștefan cel Mare a avut loc sâmbătă, 26 ianuarie 1974, de ziua lui Nicolae Ceaușescu, „în prezența a mii de cetăţeni din municipiul Piatra-Neamţ, bărbaţi şi femei, tineri şi vârstnici. Amplasată în preajma complexului monumental ridicat în anii îndelungatei şi eroicei domnii a legendarului voievod, statuia lui Ştelan cel Mare, rod al creaţiei sculptorului Oscar Han, constituie o înaltă cinstire marilor noştri înaintaşi, a luptei şi jertfei poporului pentru libertate naţională şi socială. Aceasta completează în mod fericit complexul monumental existent la Piatra-Neamţ din timpul strălucitului nostru înaintaş şi reprezintă, totodată, împlinirea unui vechi deziderat al locuitorilor acestor meleaguri”. (Ceahlăul, duminică, 27 ianuarie 1974)

Despre semnificaţia evenimentului a vorbit Ştefan Boboş, prim secretar al Comitetului judeţean de partid, preşedintele Consiliului popular judeţean, care, „în aplauzele vii şi îndelungate ale celor prezenţi”, a dezvelit statuia.

Vorbitorul a subliniat preţuirea pe care partidul şi statul nostru o acordă marilor personalităţi ale istoriei noastre naţionale, tuturor acelora care, indentificându-se cu interesele poporului, i-au slujit idealurile sale de unitate, independenţă şi suveranitate naţională”. (Ceahlăul, duminică, 27 ianuarie 1974)

Actori ai Teatrului Tineretului, Corul şi Orchestra Simfonică a Filarmonicii de Stat „Moldova” din Iaşi, corurile sindicatelor, tineretului şi pionierilor din Piatra-Neamţ, au prezentat, ulterior, un bogat program artistic „alcătuit din cele mai alese versuri şi cântece închinate patriei şi partidului, trecutului glorios, prezentului şi viitorului plin de strălucire a României socialiste”.

Violeta MOȘU