Artişti nemţeni pe simezele Salonului „Universul Eminescu” din București

Întru cinstirea marelui poet național Mihai Eminescu, galeria Contrast din București găzduiește în perioada 15 – 30 iunie a.c. cea de a XII-a ediție a Salonului Internațional de Artă plastică Universul Eminescu”, la care și-au dat concursul 87 de expozanți din țară, diaspora românească și chiar câțiva artiști străini legați spiritualicește de lirica eminesciană.

Așa cum se cuvine (și după cum o demonstrează cele peste 100 de lucrări de pe simeze), expozanții au dat expresie artistică sentimentelor ce le-au inspirat creația. În virtutea acestei simbioze, ei au putut reliefa legătura intimă dintre poezia și gândirea poetului și arta plastică, astfel încât ea să le exprime și plastic – emoțional! O asociere fericită dintre limbajul poetic și cel artistic.

Demn de relevat este și faptul că între participanţi se află artiști  nemțeni – sau care au expus la Neamț, – între care îi amintim pe Dumitru Bezem, Laurențiu Dimișcă, Mimi Revencu Niță, Petru Diaconu, Gheorghe Danilă, Dumitru-Bogdan Enache, care prin lucrările tematice expuse au dat viață spiritului moldav eminescian.

Putem, deci, spune că ei nu numai că nu l-au uitat pe Eminescu, dar îi și continuă, prin modalități specifice artei lor picturale, tradiția creatoare. Ne-o confirmă lucrările: „Casă țărănescă”, „Geniu neînțeles”, „Plimbare prin pădure” și „Frunză-n vânt”, „Sacralitate”, „Moldova renăscută”.

Așadar, …a fost un dialog între … operele realizate în taberele „colecţia de azi – PORTRET” şi artişti consacraţi ai penelului românesc: Camil Ressu, Nicolae Dărăscu, Rodica Pandele, Ion Irimescu, Marcel Chirnoagă

Iată de ce considerăm oportun a aminti și faptul că toate edițiile de până acum au fost dedicate cultivării dragostei noastre pentru Eminescu, scop în care inițiatorul acestui Salon, domnul Ilie Roșianu, a avut încă din anii studenției un nobil vis, și care speră să devină realitate într-un viitor cât mai apropiat: înființarea unui lăcaș de cultură de interes național și internațional – Muzeul Mihai Eminescu”, în București.

Să amintim și faptul că vernisajul s-a constituit într-un veritabil spectacol de sunet, lumină și culoare realizat de personalități ale poeziei, muzicii și ai artelor plastice, fapt ce a încântat numerosul public participant la eveniment.

Criticul de artă Ilie Roșianu, în discursul rostit la vernisaj, a declarat: „Așa cum s-a văzut din analiza lucrărilor la care m-am referit – alături de reverberațiile proprii ale fiecărui autor, se desprinde și ideea deschiderii spre universalitate a multora din creațiile expuse, care s-au făcut, indirect, și ecoul emoțiilor estetice generate de propriile noastre trăiri, dar și al mesajului eminescian ce ne-a făcut transparentă și personalitatea poetului nepereche, după cum la vremea lui l-a definit strălucit Nichita Stănescu. Toate acestea ne demonstrează fără echivoc valoarea inconfundabilă atât a creației eminesciene, cât și a interpreților celor care au dat viață universului eminescian.

Țin să aduc mulțumirile mele organizatorilor și partenerilor fără de care acest eveniment nu ar fi existat: Fundația „C.M.Imago” Piatra Neamț ,Fundația Națională „Niște țărani”, întemeiată de renumitul scriitor Dinu Săraru, și, bineînțeles, Galeria Contrast, fondată de inimosul căutător al ideilor culturale, Sorin Mihăilescu”.

Ne exprimăm ferma convingere că această ediție a Salonului Internațional de Artă plastică ,,Universul Eminescu” este un nou prilej prin care, pe lângă fireștile emoții artistice trăite de vizitatori, vor rămâne gravate  ca un memento reverberații emanând dintr-o inedită pagină de istorie în imagini a însăși spiritualității românești. Sperăm că ea va aduce în inima și cugetul privitorilor o și mai profundă dragoste de neam și țară.

Vă invităm, așadar, în Bucureşti, pe Str.Icoanei, nr.23, la un banchet al spiritualității artistice și la un veritabil remember cultural.

Mihai Botez