Piatra-Neamț de acum și de altădată (IX): Teatrul Tineretului

Teatrul Tineretului (Teatrul Comunal) Piatra-Neamț și-a deschis pentru prima dată ușile pentru marele public în urmă cu 75 de ani, mai exact pe 24 octombrie 1943, la ora 16. Primul administrator al noului edificiu cultural a fost G. Bulf, iar la inaugurare a concertat Orchestra Operei Române, condusă de maestrul Jean Bobescu, renumit dirijor și violonist, artist al poporului. Nu au lipsit actorii Teatrului Național din București, care au jucat piesa într-un act „O sărutare”, de prof. Ion Petrovici, piesă mult apreciată chiar de I.L. Caragiale.

Astăzi se inaugurează Teatrul Comunal din Piatra-Neamț, una din realizările cele mai frumoase ale orașului ale cărei temelii au fost puse prin stăruința neobosită până ce s-a terminat complet, a domnului G.V. Măcărescu. Un admirabil simț gospodăresc a făcut ca mulți dintre dregătorii țării și ai județului nostru să-și dea fără precupețire concursul lor pentru desăvârșirea acestei frumoase clădiri. E destul să cităm că una dintre preocupările tuturor primarilor din ultimii ani ai orașului Piatra-Neamț ca și a prefecților de județ a fost terminarea acestui teatru. Nu de puține ori a intervenit și sprijinul material și moral al oamenilor de bine, fără rosturi oficiale. Deschiderea s-a făcut în prezența ministrului Românizării, Titus Dragoș, prof. Aurel Pop, secretarul general al Ministerului Culturii Naționale și Cultelor, col. Cap Verde, directorul de cabinet al ministrului Ion Petrovici, P. Petrescu, inspector general administrativ, I. Teodorescu-Darie, prefectul județului, domnul Nagîț, director în ministerul de finanțe, Gică Măcărescu și a tuturor reprezentaților oficialităților locale de față fiind întreaga intelectualitate a orașului și județului, care a ocupat lojile, sala și balcoanele până la ultimul loc. Părinții protoierei Matasă, Nourescu și părintele Gavrilescu cu diaconul Lefter au oficiat slujba sfințirii teatrului, răspunsurile fiind date de Corul Căminului Cultural de sub conducerea domnului C. Alexandrescu, dirijorul corului catedralei”. (Ceahlăul, duminică, 31 octombrie 1943)

O clădire impunătoare

După intonarea Imnului Regal, căpitanul (r.) M. Lăzărescu, primarul orașului, a mulțumit ministrului Titus Dragoș, exprimându-și în același timp regretul că miniștrii Ion Petrovici (Ministerul Culturii Naționale și Cultelor) și general D.I. Popescu (Ministerul de Interne) n-au putut participa la solemnitate. Concepută de arhitectul Romus Bolomey, despre clădirea teatrului din Piatra-Neamț, se spunea la inaugurare că „este un monument care face cinste nu numai ținuturilor voievodale ale Neamțului, ci și țării, o clădire impunătoare cu un confort la scenă și sală ultra modern, cu lux de spațiu și camere multe pentru artiști, fumoare, bufeturi, coridoare spațioase, joc de lumini la scenă și sală, reflectoare, etc., toateconstituind un tot armonios ce-ți încântă privirea și-ți desfată sufletul”.

În „darea de seamă”, primarul a prezentat și un scurt istoric financiar:

În 1929, domnul Gică Măcărescu a hotărât ridicarea acestui teatru, astfel că, în primăvara lui 1930, ajutat de comitetul: C. Radu, fost prefect, av. V.A. Grigoriu, fost primar, av. G. Mareș, prof. A. Rotundu și C. Bogdan, s-a început construcția clădirei după planurile întocmite de arhitect Romus Bolomey, ca antreprenor fiind angajat Carol Zani din acest oraș, care în timp de 4 ani a terminat complet localul, după posibilitățile financiare ce i-au fost puse la dispoziție, în suma de 9.063.003 lei. Fondurile au fost: 5.900.000 lei subvenții din partea Primăriei, 1.400.00 lei din partea Prefecturei, 100.000 lei dela Camera de Comerț și 1.076.348 donații dela diverse persoane și societăți particulare. Din lipsă de fonduri, la 1 mai 1935, comitetul de construcție predă comunei teatru în starea în care se află și până în 1939 nu s-au mai făcut lucrări decât în suma de lei 441.997. Atunci fostul primar av. Ernest Kirculescu a făcut un împrumut fără dobânzi la întreprinderile locale în sumă de lei 1.445.000, la care s-au mai adăugat și un million de lei donat de profesorul Traian Ionașcu în calitate de rezident al ținutului Prut, plus un milion acordat de Primărie, s-au reînceput unele lucrări interioare în primăvara anului 1940. Pe exercițiul 1942-1943, domnul ministru al culturii prof. I. Petrovici a acordat subvenție de un milion de lei, din care s-a procurat mobilierul, iar domnul ministru Titus Dragoș a acordat o subvenție de 4 milioane jumătate cu care s-a putut ajunge la punerea în funcție a teatrului. Totalul cheltuielilor făcute cu teatru sunt de 21.557.846 lei”.

În încheiere, primarul Lăzărescu a transmis, în numele cetățenilor orașului, cele mai respectuoase mulțumiri miniștrilor I. Petrovici, T. Dragoș, D.I. Popescu și generalului de divizie Gh. Manoliu, pentru donarea unui „aparat de cinematograf” în valoare de 5 milioane de lei. A mai mulțumit domnilor Măcărescu, Carol Zani, av. Kirculescu și inginer N.C. Iosub, șeful serviciului tehnic-administrativ al comunei, care, „prin munca de fiecare an, s-au străduit să dea frumusețe acestui teatru”.

Un valoros program artistic

tt foto bj gtk (2)Programul artistic prilejuit de inaugurarea Teatrului Comunal din Piatra-Neamț a debutat cu o serie de cântece interpretate de Corul Căminului Cultural, condus de C. Alexandrescu, și a continuat cu spectacolele susținute de Orchestra Operei Române și Teatrului Național.

În partea a doua, Orchestra Operei din București, dirijată de maestrul Jean Bobescu, având ca solist la pian pe domnul Miron Șoarec – fiu al orașului nostru – a executat Concertul în sol major pentru pian si orchestră de Mozart, atât dirijorul cât și domnul Șoarec bucurându-se de un succes desăvârșit, răsplătit cu entuziasm de public. În partea a treia, artiștii Teatrului Național din București au jucat piesa într-un act «O sărutare», de prof. Ion Petrovici. Seara, Opera Română a prezentat «Carmen», având în frunte vestiții artiști Emil Marinescu, Maria Moreanu și alții”. (Ceahlăul, duminică, 31 octombrie 1943)

Informații de la Primărie

tt foto bj gtk (3)La câteva zile după inaugurare, Primăria Piatra Neamț ruga publicul „ce participă la piese de teatru să păstreze liniștea ca să dăm dovadă că respectăm și iubim teatrul. De asemenea se atrage atențiunea publicului să vie din timp la teatru la ora ce este anunțată, cunoscând că după începere se închid ușile și nu se deschid decât la actul II, respectiv III. Intrarea în teatru este permisă cu jumătate de oră înainte de începerea spectacolului”.

Placă pentru aducere-aminte

Astăzi, 24 octombrie 1943, s-a inaugurat Teatrul Comunal din Piatra Neamț sub domnia M.S. Regelui Mihai I, conducător al statului fiind domnul mareșal I. Antonescu, prefect al județului, lt. col. I. Teodorecu-Darie, primar al orașului, cpt. (r.) M. Lăzărescu, fondator Gică Măcărescu, continuator av. Ernest Kirculescu, decanul Baroului Neamț, ctitori, prof. Ion Petrovici, Ministrul Culturii Naționale și Titus Dragoș, ministrul Românizării”.

Telegramă de la Piatra Neamț către mareșalul Antonescu

Cu ocazia inaugurării Teatrului Comunal din Piatra-Neamț, de astăzi, 24 octombrie, gândul cetățenilor acestui oraș se îndreaptă către Domnia Voastră care, de aici, din sala acestui teatru, împreună cu Marele Stat Major al Armatei Române și Germane, ați dat directivele necesare pentru înscrierea unei noi pagini victorioase în istorie. Rugăm pe Dumnezeu să vă dea sănătate și putere deplină, pentru a putea vedea realizată victoria armatei și opera de reconstrucție a țării”.

Violeta MOȘU