Piatra-Neamț de acum și de altădată (II)

Magazinul Petrodava

Peisajul arhitectonic al județului Neamt s-a întregit în anul 1984 cu un nou edificiu: magazinul Petrodava. Întins pe o suprafață de 10.000 mp, „uriașul” complex comercial avea în momentul deschiderii „40 de magazine într-unul singur”. De altfel, acesta era și sloganul magazinului, considerat o „citadelă a comerțului pietrean”.

Constructorii Petrodavei și-au respectat „angajamentul”, prin darea sa în folosință cu o lună și jumătate mai devreme față de termenul stabilit inițial. „Inginerul Grigore Gregorian, directorul Antreprizei de construcții și montaje Piatra Neamț din care face parte șantierul, care a pus în operă această frumoasă construcție, pe care l-am întâlnit pe aleile betonate ale noului edificiu, ne-a spus cu mândrie nedisimulată: „Am realizat, cred eu, o lucrare mai deosebită, pentru că am vrut să dăm tot ce am avut mai bun. Motive au fost mai multe. În primul rând, o asemenea lucrare nu se face în fiecare zi. Și încă unul: aici au lucrat mulți constructori aflați în a doua parte a vieții lor și, fiind ultimul obiectiv la care au participat, și-au etalat toate cunostințele dobândite în ani pe șantiere, au vrut să facă ceva care să rămână. Aici au lucrat 100 de zidari, cei mai buni din echipele lui Vasile Baciu și Ștefan Tier, alături de fierarii betoniști conduși de Gheorghe Mitrea și Vasile Leancă și de maiștrii Nicolae Vicol, Ion Magdalena, toți coordonați de inginerul Mihai Cucu. Să reținem și numele celor care, modești și anonimi, au lăsat aici, în această impunătoare construcție câte ceva din ființa lor, convinși că nu-și fac decât datoria. Ei sunt maistrul principal Constantin Cozma,  muncitorii din echipele conduse de Sabin Covasan, Mihai Ionici, Vasile Abordoaie, Jean Burlacu și maistrul principal Constantin Groza”. (I. Drăgoi, Ceahlăul, sâmbătă , 22 august 1984).

Deschis publicului larg în noiembrie 1984, magazinul Petrodava (5 nivele) avea o suprafață efectivă de vânzare de aproximativ 7.500 mp, iar personalul era tânăr, cu o medie de vârstă de 30 de ani. „Complexul cuprinde 40 de raioane, stricta lor specializare oferind fiecărui cumpărător posibilitatea să-si procure fără pierdere de timp produsul căutat. Per total magazin, productivitatea medie anuală este de 1. 550 mii lei, sectorul  textil-încălțăminte ocupând o pondere de 74 la sută”. 

„Stimați cumpărători, bine ați venit în magazinul universal Petrodava, unitate de elită a ICSMI Piatra Neamț!”. Așa suna salutul transmis prin stația de radioamplificare de regretatul Dem Rusu, unul dintre artiștii amatori care, alături de Vasile Ouatu, Lenuța Chirilă, Marilena Ungureanu, Alexandrina Boite, Ionel Lupu și Lucia Brânzei, formau brigada artistică a ICSMI, multiplă laureată a Festivalului Național „Cântarea României”.

Vasile Ouatu era șeful magazinului universal, iar de raioane se ocupau: Teodora Rusu, Aneta Costache, Maria Morgan, Geta Leonte, Lucica Poețelea, Niculina Bucur, Anica Ciocănel.

Între 8 și 10 mii de oameni treceau zilnic pragul magazinului, volumul de desfacere a mărfurilor fiind de peste 70 de milioane de lei. ”Parterul este cartea de vizită, cu fluxul comercial cel mai abundent: el „rezumă” ca fantezie și explozie sortimentală întregul magazin. Etajul întâi exprimă feeria copilăriei, cu tot ce are ea mai miraculos. Etajul al doilea – mereu în aglomerație și frenezie – un pelerinaj al feminității. Etajul al treilea – singurul magazin din oraș destinat bărbaților (un Adam – Petrodava!). Etajul al 4-lea – confort casnic, confort vizual, divertis-sport”. (Ceahlăul, sâmbătă, 23 februarie 1985)

Spitalul „nou” Piatra-Neamț

În urma intervențiilor făcute la organele centrale de partid și de stat”, construcția actualului spital din Piatra Neamț a început în iunie 1972 și a durat un an și jumătate. Cunoscut sub denumirea de „spitalul nou”, edificiu a avut pentru început 700 de paturi. Valoarea totală a investiției s-a ridicat la 35.500.000 de lei, din care 8.000.000 lei au fost alocați pentru dotarea cu aparatură, instrumentar și inventar gospodăresc.

Dr. Constantin Coneac, directorul Direcției sanitare județene afirma că, „proiectul a aparținut Institutului județean de proiectare, iar execuția a fost făcută de Întreprinderea județeană de construcții-montaj. Amplasat în perimetru actualului complex spitalicesc, alături de pavilionul principal de astăzi, acest spital va avea un profil chirurgical, în el urmând să funcționeze secții de chirurgie, ortopedie, traumatologie și urologie cu câte 250 de paturi, o secție de obstetrică-ginecologie și nou-născuți cu un total de aproape 300 de paturi, secții de ORL și oftalmologie, fiecare cu câte 75 de paturi și un serviciu de terapie intensivă cu 25 de paturi. Se vor dezvolta substanțial ca număr de paturi și secțiile de interne, endocrinologie și fiziologie și vor apărea secții noi – de cardiologie și oncologie. Întregul complex spitalicesc va ajunge la final la circa 1.600 de paturi, iar numărul personalului medico-sanitar va crește corespunzător”.

Formată din 6 nivele, noua construcție era prevăzută cu două corpuri distincte. Primul era destinat saloanelor pentru bolnavi și cabinetelor personalului medico-sanitar, iar în cel de-al doilea (legat de primul printr-un culoar în care vor fi montate 4 lifturi) existau săli de operație pentru fiecare secție separat, servicii de investigație, săli de travaliu și expulzie pentru secția de obstetrică. Noul spital mai dispunea de un laborator de analize pentru toate secțiile complexului, o farmacie și o bucătărie comune pentru întregul spital și serviciu de radiologie.

Potrivit aceluiași medic Constantin Coneac, urma „să se îmbunătățească apreciabil asistența medicală acordată bolnavilor spitalizați, și să se ajungă implicit la îmbunătățirea indicilor de eficiență ai spitalului și a principalilor indicatori de sănătate ai județului nostru. Din fondurile de investiții centralizate s-a prevăzut ca în acest cincinal ansamblul spitalicesc din reședința de județ să fie întregit cu un complex stomatologic și cu un centru de recoltare și conservare a sângelului”. (M. Asmarandei, Ceahlăul, sâmbătă, 17 iunie 1972)

Avicola de la Izvoare

Celebra „Avicola”, în locul căreia a răsărit cartierul Speranța, a intrat în funcțiune în luna noiembrie 1971. Dacă la început realiza doar un singur produs, carne de pasăre, peste 15 ani, în 1986, apăruseră o sumedenie de semipreparate și preparate din carne, ouă pentru consum, carne de iepure, blănițe prețioase și confecțiile din blănuri.

Primelor construcții de la Izvoare și Doina li s-au adăugat cele de la Vaduri, Agârcia și Simionești (Roman). „De la 10 mii de tone carne de pasăre, cât produceam în urmă cu 15 ani, acum realizăm 15 mii tone, 60 de milioane ouă consum, 1000 t carne de iepure, 10 mii blănițe prețioase și avem angajați 1.100 de oameni”, spunea Nicolae Dobrin, directorul Avicolei.

„Ultimele apariții” erau Ferma de reproducție găini rase grele de la Doina și Stația de incubație. „La Ferma de reproducție muncesc 63 oameni care au un rol deosebit în menținerea fluxului tehnologic din întreaga întreprindere. Aceasta dispune de 27 hale cuprinzând 210 mii găini și livrează anual 13 milioane ouă de reproducție. La Stația de incubație din apropiere, noul, modernul, și-au făcut loc și aici. Prin creșterea numărului de incubatoare, de la 9 la 20, a sporit și numărul de pui scoși de la 6 milioane, la 13, 5 milioane”. (D. Croitoru, Ceahlăul, sâmbătă, 15 noiembrie 1986). (Violeta MOȘU; Foto: Neamț Online, Adevărul)