Teatrul Tineretului organizează interviuri pentru ocuparea postului de consultant artistic – management de proiect

 Condiţii specifice pentru ocuparea postului:

– studii: superioare de specialitate în domeniul teatral, literar, comunicare, marketing;
– vechime minimă în muncă: 1-3 ani;
– cunostinţe de limba engleză – nivel avansat (minim B2, scris, intelegere, conversatie) şi germană/franceză (minim B1, scris, înţelegere, conversaţie); orice alte limbi străine cunoscute reprezintă un avantaj;
– cunoștințe de operare PC: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) – obligatoriu; cunoştintele de Corel sau alte programe de editare grafică reprezintă un avantaj;
– experienţă şi cunoştinţe în management de proiect şi organizare de evenimente;
– abilităţi de comunicare şi de reprezentare în relaţia cu terţi;
– capacitate organizatorică, spirit antreprenorial şi rigurozitate în respectarea termenelor;
– competenţe în depunerea de aplicaţii şi deschiderea/conducerea de proiecte pentru atragere de fonduri şi finanţări.

Etapele selecției vor fi organizate după cum urmează:

1. Depunerea dosarelor: 10 -22 ianuarie a.c.

  1. Selecţia dosarelor: 23 ianuarie a.c., luându-se în considerare respectarea condiţiilor specifice enunţate mai sus.
  2. Interviurile preliminare: 25 – 31 ianuarie a.c.; candidaţii admişi vor fi selecţionaţi prin vot majoritar de către comisia desemnată şi compusă din 3 membri. In cadrul acestei etape, candidaţii vor susţine o probă – test de limbă străină şi o probă – test de redactare a unui material/schiţă de proiect cu subiect impus, în limba română.
  3. Interviurile finale: 5-9 februarie a.c.; candidaţii selectaţi după etapa anterioară vor susţine un interviu cu şeful Serviciului Artistic şi cu Directorul General al Instituţiei.Este declarat admis final candidatul care va fi selectat în ultima etapă, iar Compartimentul Resurse Umane îi va comunica lista documentelor necesare angajării.Dosarele candidaţilor se depun la Compartimentul Resurse Umane al Insituţiei sau se vor trimite pe email la adresa adresa monicaursu.tt@gmail.com până la data de 22 ianuarie a.c., inclusiv. Dosarul de înscriere a candidaturii trebuie să conţină:
  • copie a actului de identitate
  • curriculum vitae
  • scrisoare de intentie
  • copia diplomei de licenta

Principale atribuții ale postului:

Identifică şi propune strategii şi metode noi de atragere de fonduri pentru finanţarea unor activităţi din planul instituţiei.
Elaborează şi coordonează proiecte şi campanii de atragere de fonduri pentru desfăşurarea unelor activităţi din planul instituţiei.
Organizează şi coordonează desfăşurarea proiectelor şi activităţilor cultural-artistice ale instituţiei, sub îndrumarea superiorilor direcţi şi în conformitate cu planul de management.
Colaborează cu colegii din Serviciul de Planificare şi Organizare Spectacole, cu responsabilii de marketing şi comunicare, în vederea atragerii unor noi parteneriate şi a publicului.
Participă la activităţile de relaţionare cu colaboratorii şi partenerii externi ai teatrului. (Teatrul Tineretului Piatra-Neamț)