marți, iulie 16, 2024
AcasăActualitatePiatra-Neamț: Sărbători de Iarnă în vreme de război

Piatra-Neamț: Sărbători de Iarnă în vreme de război

Deși erau ani grei, de război, locuitorii orașului Piatra-Neamț mai găseau totuși puterea de se bucura de farmecul Sărbătorilor de Iarnă. Principala lor preocupare, încă de la începutul lunii noiembrie, era organizarea colectei de iarnă pentru ajutorarea familiilor nevoiașe.

Și Prea Cucernicii Preoți erau rugați, cu insistență, să contribuie efectiv la această acțiune de strângere de bunuri, intitulată: „Ajutorul de Iarnă”.

„În ziua de 1 noiembrie 1942, echipele organizate pentru colecta «Ajutorul de Iarnă» vor trece pela toate gospodăriile pentru a primi darul nostru. S-au lansat din timp apeluri de lămurire și s-au dat instrucțiuni pentru organizarea colectei, astfel că toată lumea știe ce are de făcut în acestă zi, când solidaritatea națională se va dovedi prin fapte. (…) Familiile acestor fii ai Neamului, plecați la datorie pentru Patrie, au dreptul la atâta ocrotire din partea noastră, încât să nu simtă altă greutate în viață, decât dorul de a revedea pe cel drag. Și, ce nu trebue să facem noi, cu vieața și avutul în siguranță, pentru famiile celor ce s-au jerfit pe câmpul de onoare! Câți copii, bătrâni, bolnavi și văduve nu trebue să simtă, prin fapta noastră, legătura de sânge între toți fiii neamului! Nu este casă în care să nu se găsească ceva pentru «Ajutorul de iarnă»”. (Mihai Avădanei, director Ceahlăul, 1942).

Crăciunul printre răniți

În ziua de Crăciun, potrivit ziarului Ceahlăul, la Spitalul din Piatra-Neamț a avut loc o duioasă manifestare. Prin grija prefectului județului, lt. colonel I. Teodorescu-Darie și a comandantului Garnizoanei, colonelul Al. Niculescu, s-a organizat la Prefectură o consfătuire cu toți șefii de autorități, pentru a pune la punct toate detaliile privind acordarea de pachete răniților aflați internați în spital.

„După ce s-a hotărât ca fiecare societate și întreprindere să depună darurile ce are de dat pentru răniți, la Garnizoană, unde s-a făcut câte un mare pachet, pentru fiecare rănit scriindu-se numele pe el, s-a stabilit ca în prima zi de Crăciun, la ora 12, toate oficialitățile din orașul Piatra-Neamț, să fie prezente la spital, unde toți cucernicii preoți din oraș vor oficia o slujbă, se vor cânta colinde și cântece de stea și se vor împărți apoi darurile”.

Astfel, în ziua de Crăciun, sala mare a spitalului, găzduia un număr mare de oameni din toate păturile sociale, autorități și reprezentanți ai tuturor instituțiilor.

„Așezați frumos pe paturi și bănci, stăteau răniții, sprijiniți de surorile de caritate, în veșmânt alb și supravegheați de medicii spitalului: M. Enăchescu, Iacomi și Micu. S-a oficiat o slujbă religioasă de către prea cucernicii părinți: V. Constantinescu și N. Popovici, cu răspunsuri date de corul Bisericii Mărăței, sub conducerea studentului teolog, Hanganu. A luat apoi cuvântul, în numele bisericii, Prea Cucernicul Părinte N. Popovici, arătând în cuvinte însuflețite, dragostea și recunoștința de care se bucură acei cari și-au lăsat pe câmpul de onoare părți din trupul lor, pentru dreptatea neamului. După discursuri, s-au împărțit apoi pachetele la răniți, cari cu lacrimi în ochi primeau din mâinile domnului prefect și ale comandantului Garnizoanei, dragostea fraților și grija conducerii. După terminarea acestei împărțiri, corul orașului Piatra-Neamț, condus de C. Alexandrescu a cântat mai multe colinde și cântece de stea, aducându-se astfel și între acești eroi ai neamului, Crăciunul nostru creștinesc și românesc. Întreaga asistență a vizitat apoi saloanele cu răniți și instalațiile spitalului exprimându-și admirația și adresând felicitări nestăpânite domnului doctor Petre Bogdan, directorul spitalului, corpului medical, domnului N. Radu, administratorul spitalului, surorilor și gardiencelor, pentru chipul strălucit cu care îngrijesc de răniți în special și în general de oricine are nefericirea să ajungă pe un pat de spital”.

Un șirag de gânduri bune de Crăciun

„Din casă în casă, din inimă în inimă, dintr-un loc în altul, căldura Crăciunului ne aduce pe toți mai aproape” – Emily Matthews

Sărbătorile de Iarnă ale anului următor, 1943, potrivit aceluiași cotidian local Ceahlăul, au venit cu o mai mare bogăție de datini. În toate satele și comunele s-au constituit grupuri de colindători și urători, prin intermediul Căminelor Culturale, și s-au pregătit spectacole publice de amploare în centrele mari, în special în Piatra-Neamț.

„Astfel au putut fi văzute în Piatra-Neamț serbări cu datine organizate de: Căminul Cultural «Regele Carol I» din parohia Precista (președinte Pr. Th. Borș, director, dl. institutor Simion Purice), la care a vorbit despre datini domnul inspector, generalul Al. Gheorghiu; Școala Normală de Învățătoare de sub conducerea doamnei Cleopatra Dobre, Școala de Fete nr. 4 , director C. Purice, Școala de Băieți nr. 4 de sub conducerea domnului învățător Vasile Florea, Școala Normală de Învățători «Gheorghe Asachi» de sub direcția domnului profesor Dobrescu, Liceul Industrial de Fete de sub conducerea doamnei profesoare Elena Macarie, Liceul Teoretic de Fete de sub direcția doamnei prof. Eugenia P. Popovici, Liceul de Băieți «Petru Rareș» (director, prof. A. A. Rotundu), unde s-a prezentat și o piesă de teatru original compusă de un elev de liceu refugiat din Ardealul de Nord, Liceul Comercial «Spiru Haret» de sub direcția domnului profesor Victor Savin, unde elevii au pregătit o frumoasă serbare coordonați de profesorii George Uță și V. Orăndeanu, Căminul Cultural «Th. Raux și G. Lalu» din parohia Valea Viei și, în fine, marea manifestație organizată de Căminul Cultural Orășenesc Central din Piatra-Neamț «Vasile Conta» cu colaborarea tuturor Căminelor Culturale din județ, la Teatrul Comunal din Piatra-Neamț, în ziua de 18 decembrie 1943. La această serbare, au fost prezente toate autoritățile și instituțiile și un număr mare de public – în special tineret și muncitori, în frunte cu domnul lt. colonel I. Teodorescu-Darie, prefectul județului, cpt. M. Lăzărescu, primarul orașului, colonelul Al. Niculescu, comandantul Garnizoanei, colonelul Z. Vasiliu, comandantul regimentului, umplând până la refuz marea și eleganta sală a teatrului pusă la dispoziție în mod gratuit de Primărie. Înainte de programul de datini, a vorbit despre vechimea și însemnătatea obiceiurilor de iarnă la români, profesorul A. A. Rotundu, directorul Liceului «Petru Rareș» după care corul Căminului Cultural Orășenesc Central «Vasile Conta», condus de domnul C. Alexandrescu, a deschis programul cu «Nașterea Ta Hristoase!». Acest cor, a cărei existență se datorează dragostei și talentului neprețuit al dirijorului, a adunat în el pe cei cărora le place muzica, dela oameni bătrâni până la tineretul școalelor secundare (doamnele Zachmann, Cononov, Alexandrescu, preoții Nourescu, Borș, Cârlig, Popovici)”.

Întreprinderile și societățile de binefacere au contribuit alături de Primărie la împodobirea pomului de Crăciun și din nou a avut loc o acțiune de întrajutorare a săracilor și bolnavilor.

„Nimeni nu se mulțumește cu ce face acasă sau în apropierea casei, ori fața de cei care vin acasă la ei. Fiecare își face o plăcută datorie de a merge în astfel de zile la căpătâiul bolnavilor și mai ales al răniților. În fiecare zi la Spitalul de Stat Piatra-Neamț răniții și bolnavii sunt cercetați și umpluți de daruri de populația orașului și în special de cea de la sate. Nu este comună, chiar de la o depărtare de 100 de km de Piatra-Neamț să nu vină la spital în timpul Sărbătorilor Crăciunului și Anului Nou”. (Ceahlăul, joi, 6 ianuarie 1944)

Violeta MOȘU

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments