Pedagogia experiențială sau cum pot fi motivați sute de copii aflați în risc de părăsire timpurie a școlii

  • Proiect inedit privind procesul educațional și incluziunea socială pentru 664 copii și tineri din județele Neamț și Suceava aflați în risc de părăsire timpurie a școlii sau cu CES (cerințe educaționale speciale).
  • 170 profesori și experți educaționali vor beneficia de pregătire, iar 150 de părinți vor primi consiliere.

Asociația Juvenala din Piatra-Neamț lansează un proiect inedit privind procesul educațional și incluziunea socială, având o abordare pedagogică inovativă. Numit Pedagogie experiențială, acesta este realizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț, Fundația Scrimă pentru Toți din București și Newschool AS din Norvegia și cu sprijinul a 11 școli și licee din județele Neamț și Suceava. Proiectul va fi implementat în 11 comunități educaționale în care se regăsesc copii cu CES și în care se manifestă fenomenul absenteismului.

Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 931.851 euro oferit de Norvegia prin Granturile norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală. Obiectivul general este creșterea participării la procesul educațional pentru 608 copii în risc de abandon școlar și 56 cu CES prin implicarea acestora în activități de sprijin bazate pe principiul pedagogiei experiențiale. Totodată, proiectul vizează formarea unui număr de 170 profesori și experți educaționali și sociali și consilierea unui număr de 150 părinți pentru conștientizarea, asimilarea și implicarea reală în promovarea educației incluzive prin expunere la programe special proiectate de partenerii români și de partenerul norvegian, entitate cu expertiză în educația de acest fel. Perioada de implementare este de trei ani.

Pentru a crește impactul la nivelul întregii comunități educaționale, proiectul Pedagogie experiențială propune o metodă prin care activitățile se vor desfășura bilateral, prin implicarea directă a partenerilor români și norvegieni. Astfel, vor avea loc activități de consiliere pentru profesori și părinți în sesiuni individuale și de grup, ateliere motivaționale pentru copiii cu vulnerabilități, iar pentru promovarea modelului educațional interactiv și integrativ, vor fi efectuate workshopuri cu experții în educație, dar și schimburi de experiență între experții norvegieni și cei români.

Escalada, Pădurea pedagogică, Școala de mers pe munte, Cum construiești o casă în copac, Cum construiești o plută sunt câteva dintre activitățile în care vor fi implicați copiii. Ei vor învăța ce înseamnă să fie precauți, să-și asume responsabilitatea pentru ei înșiși și pentru ceilalți, să-și dezvolte încrederea în sine dar și spiritul de echipă. Vor descoperi importanța naturii, rolul apelor, al pădurilor, cum pot fi protejate acestea, vor fi instruiți în vederea însușirii unui stil de viață activ și sănătos.

Asociația Juvenala din Piatra-Neamț (vicepreședinte, Cătălin Nemțanu)