O nouă expoziție de pictură Ioan Roșca, la C.A.R. Pensionari Piatra-Neamț

Galeria de Artă „Gheorghe Vadana” de la Casa de Ajutor Reciproc (C.A.R.) a Pensionarilor din Piatra-Neamț găzduiește, începând din după-amiaza zilei de 2 octombrie 2019, o nouă expoziție de pictură care aparține binecunoscutului și apreciatului artist plastic nemțean Ioan Roșca.

Vernisajul a avut loc în prezența unui public deosebit de bucuros să participe la un asemenea eveniment, în cadrul căruia prof. dr. Lucian Strochi, critic de artă, a vorbit pe larg despre lucrările expuse pe simeze, despre bogata și neobosita activitate creatoare pe care o desfășoară cunoscutul și apreciatul pictor Ioan Roșca.

Prin cele aproape o sută de lucrări pe care le cuprinde – între care își ocupă, și de această dată, locurile cuvenite și minunatele flori, peisaje, case și prețioasele edificii istorice, de cult și lucrările de mici dimensiuni care, precum bine se știe, se realizează cu multă migală și finețe – noua expoziție a pictorului Ioan Roșca a transformat și de această dată Galeria de artă de la C.A.R. Pensionari din Piatra-Neamț într-un Colț de Rai, într-un spațiu plin de culoare, de viață, însuflețit de creațiile acestui talentat și neobosit artist plastic.

Expoziția de pictură Ioan Roșca oferă o nouă posibilitate iubitorilor de frumos să pătrundă cu multă bucurie și emoție către artă, către frumos, către util, către viață. Fiecare tablou, fiecare lucrare din expoziție ne apare, pe bună dreptate, ca o reușită deosebită în care autorul, pictorul reușește, prin talentul său, să îmbine, să folosească și liniile și culorile și să ne dea astfel nouă, celor care-i privim și-i admirăm creațiile, bucurii sufletești deosebite.

Se vede din lucrările care compun și prezenta expoziție, că autorul acestora a depus și depune, în continuare, stăruință, muncă intensă pentru asimilarea continuă a bunelor tradiții artistice, pentru cizelarea neîncetată a stilului artistic propriu, ceea ce se concretizează în reușitele sale evidente, în realizarea și expunerea în văzul publicului, ale celor iubitori de frumos, a unor reușite creații de pictură, cum sunt și cele prezentate în această expoziție și care aduc, cu adevărat, publicului iubitor de frumos bucuria culorii, a luminii, a vieții.

Așa cum s-a mai spus și cu alte asemănătoare prilejuri, menționăm și cu ocazia deschiderii acestei noi expoziții că autorul ei, pictorul Ioan Roșca este membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, că are o îndelungată și bogată activitate creatoare și, precum se vede, a parcurs și continuă să parcurgă un drum deosebit de rodnic al creației sale artistice.

Pictorul Ioan Roșca a expus și continuă să expună lucrări ale sale în expoziții personale, în expoziții de grup și figurează, totodată, în colecții atât în țara noastră, în România, inclusiv la Piatra-Neamț, localitatea sa natală, cât și în străinătate, în multe alte țări, precum în Germania, în Franța, în Anglia, în Olanda, în Norvegia, în Israel, în USA, În Republica Moldova, în Danemarca și în altele.

Lucrările care alcătuiesc prezenta expoziție ne arată că realizatorul lor continuă tradițiile picturii românești – luciditatea compoziției, realismul, veridicul, forța emoțională a armoniilor coloristice și ale luminii. Se poate spune că picturile sale au câștigat în intensitate din toate punctele de vedere și, mai ales, în intensitatea artistică. Totodată, în lucrările sale, artistul pune în valoare o lumină puternică și umbre clare, tranșante.

Înțelepții ne-au învățat și ne învață mereu să găsim frumosul în orice împrejurare, aproape peste tot, să-l căutăm, să-l cunoaștem și să nu-l pierdem din ochi, să ni-l apropiem în fiecare clipă, să facem tot ce este posibil pentru a ne menține viața curată și liniștită, să fim plini de speranță, amabili cu cei din preajma și din jurul nostru.

Să ne bucurăm de fiecare dată, de fiecare ocazie de a cunoaște un om de cultură, de artă, un artist plastic, de a-i vedea creațiile, de a-i afla și înțelege mesajul creațiilor sale, care este de bine și numai de bine. Așa cum sunt și creațiile pictorului Ioan Roșca. Și cele din actuala sa expoziție și cele din precedentele sale expoziții, care s-au aflat, se află și se vor afla și pe simezele Galerii de Artă de la C.A.R. Pensionari din Piatra-Neamț și nu numai de aici. 

Vorbind despre Omul de artă Ioan Roșca, criticul de artă Valentin Ciucă arăta, între altele, la un moment dat, că acesta este un pictor de succes, că pictura lui este solară și optimistă, tandră și cuceritoare prin sinceritatea rostirii, că pentru Ioan Roșca culoarea reprezintă suprema realitate a tabloului, iar un alt critic de artă, prof. dr. Lucian Strochi sublinia, între altele, cu un alt prilej, că Ioan Roșca este un bun peisagist, cu frumoase rezolvări cromatice, cu o tehnică pointilistă îndelung exersată ce îi asigură trecerea ușoară la nuanțele cele mai subtile și pretențioase, că în ciuda faptului că pasta e așternută generos, tușa nu e largă, ci restrânsă, permițându-i pictorului detalii dinte cele mai fine.

Privită cu mult interes și cu aprecieri deosebite din partea publicului prezent la vernisaj, putem anticipa că și această nouă expoziție a pictorului Ioan Roșca se va bucura, în continuare, de prezența cât mai multor iubitori de frumos, de artă plastică.

Prin expozițiile de artă plastică pe care le găzduiește, prin activitățile cultural-recreative organizate și desfășurate la C.A.R. Pensionari Piatra-Neamț, se urmărește să se aducă un plus de informație, de relaxare, de speranță în viața pensionarilor, a persoanelor vârstnice, a celorlalți oameni din Piatra-Neamț și nu numai de aici.

Conducerea C.A.R. Pensionari Piatra-Neamț