Proiectul „Biblioteci nemțene – memorie și cultură” continuă și în 2019

În bibliotecile publice din Neamț a existat dintotdeauna o preocupare constantă pentru promovarea imaginii comunităților și a evenimentelor culturale locale, dar aceasta s-a realizat cu metodele și mijloacele vremii.

„Biblioteci nemțene – memorie și cultură” este un proiect iniţiat de Virgil Cojocaru, bibliotecar cu vastă experiență profesională în domeniu, cu sprijinul Consiliului Județean Neamț și al Bibliotecii Judeţene „G.T. Kirileanu” Neamț şi se adresează bibliotecilor publice și comunităților din județul Neamț, dar şi tuturor doritorilor de valorificare a patrimoniului cultural local.

Proiectul se dorește a fi o continuare a proiectului „Biblioteca Văii Muntelui”, realizat în 2017 tot cu sprijinul Consiliului Județean Neamț și al Bibliotecii Judeţene „G.T. Kirileanu”, și implementat doar în bibliotecile publice și comunitățile din zonă numită generic „Valea Muntelui”, ce s-a materializat ca un veritabil precursor de succes al acestui proiect generos actual, ce a fost extins și implementat la nivel județean din anul 2018. Proiectul are acelaşi obiectiv de valorificare a patrimoniului cultural local şi de punere în valoare moştenirii şi consolidare a identităţii culturale și presupune înregistrarea şi valorificarea patrimoniului cultural imaterial, obiceiuri, meşteşuguri, legende locale din cît mai multe localităţi cu potenţial turistic, prin intermediul bibliotecilor publice Echipa de coordonare a proiectului este alcătuită din Ion Asavei, bibliotecarul şef al Bibliotecii „Mihai Eminescu” Bicaz, Monica Dieaconu, bibliotecar la Grinţieş şi Virgil Cojocaru.

Fiecare bibliotecar, împreună cu voluntarii săi din cadrul proiectului, cei mai mulţi dintre ei elevi de gimnaziu şi liceu, au pornit să cerceteze spaţiul local, să intervieveze, să fotografieze, să adune fotografii vechi, să culeagă poveşti şi legende și să le împărtășească prin ochii, mintea, gândurile și cuvintele lor tuturor celor care doresc să afle despre toate aceste comori. Iniţiatorii şi-au dorit ca bibliotecarii publici din această zonă, mai ales cea rurală, să se implice cât mai activ în viaţa comunităţii şi, totodată, să fie sprijiniţi de autorităţile locale în activităţile lor.

Ca obiectiv general proiectul „Biblioteci nemțene – memorie și cultură” își propune să contribuie și la creșterea gradului de utilitate a bibliotecilor publice locale nemțene (municipală, orășenești și comunale), prin creșterea gradului de acces la informație, precum și la creșterea vizibilității acestora prin formarea și promovarea unei imagini pozitive a bibliotecilor publice din rețeaua județeană, iar ca obiectiv specific constă în realizarea unui suport informațional, cu existență garantată, permanentă și interactivă, accesibil prin Internet, conținând mai multe tipuri de informații: moștenire culturală; manifestări tradiționale; personalități locale; informare comunitară etc.

Prezentul proiect se dorește a fi și un instrument facil și eficient de promovare a imaginii bibliotecilor și de scoatere a lor din izolare, din anonimat, bibliotecile nu mai pot rămâne doar ce au fost, izolate, ele trebuie să promoveze principiul ubicuității informației și trebuie să se adapteze la cerințele și așteptările utilizatorilor lor din prezent și din viitor, mai mult decât atât, bibliotecile trebuie să anticipeze toate posibilele nevoi ale utilizatorilor și oricât de „fanteziste” ar putea părea unele solicitări de informații, bibliotecile trebuie să fie pregătite să le ofere pe loc sau să le procure în cel mai scurt timp cu putință, până vor fi în măsură să satisfacă solicitările tot mai mari și mai ales tot mai diversificate ale utilizatorilor lor.

Pe lângă produsele generate de proiect în anii anteriori se regăsește și site-ul : www.bibliotecinemtene.ro, site funcțional, ce popularizează proiectele „Biblioteca Văii Muntelui” și „Biblioteci nemțene – memorie și cultură”,  precum și aspecte privind activitatea curentă a bibliotecilor publice nemțene, precum și celor conexe celei de bibliotecă, cu accent pe componenta de informare comunitară și tradiție locală, și va conține nu doar informații text, ci și multimedia, iar prin intermediul Centrului de Informare Comunitară al Bibliotecii Județene, pe site vor fi postate și informații generale de interes comunitar. Acesta se dorește a fi dezvoltat și a reflecta în continuare activitățile și produsele proiectului din acest an, în parteneriat cu Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” Neamț, în beneficiul comunităților locale din județul Neamț.

Virgil Cojocaru, inițatorul proiectului