Noi apariții la Editura „Nona” a Centrului „Carmen Saeculare”

Editura „NONA” a Centrului pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț are în pregătire două noi titluri. Este vorba despre „MORFOLOGIA ÎN GIMNAZIU. TRIADA PREDARE-ÎNVĂŢARE-EVALUARE.” – autoare Oana Maria Antal – şi „IPOTEZE ȘI IPOSTAZE ALE PREDĂRII LEXICOLOGIEI ÎN GIMNAZIU” – autoare Marina Sima.

Profesor de limba şi literatura română, la Liceul Teologic Ortodox „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Piatra-Neamț, Oana-Maria Antal este absolventă a Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. A obținut gradul didactic I în anul 2018. De asemenea, a publicat articole de specialitate în revista CCD – Şcoala Modernă, este coautor al auxiliarului coordonat de Maria Emilia Goian, Limba şi literatura română – fişe de lucru, teste iniţiale, formative şi finale, face parte din colectivul de redactie al revistei Paşi spre Lumină şi este iniţiatoare a Simpozionului Naţional „Combate violenţa prin creativitate”.

Profesor de limba şi literatura română, la Școala Gimnazială „Episcop Melchisedec Ștefănescu” din Gârcina, Marina Sima este absolventă a Facultăţii de Litere din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. A participat la numeroase cursuri de perfecţionare în ţară. A obținut gradul didactic I în anul 2018. A publicat articole de specialitate în revista C.C.D. Neamț, „Școala Modernă” și este redactor al revistelor, „Dincolo de cuvinte” și „Jurnalul activităților educative”. În plus, este inițiatoarea Simpozionului Național „Tradiționalism vs. modernism. Strategii didactice abordate în demersul didactic actual” și promotoare a unor activități extrașcolare înscrise în domenii diverse.

(Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț)