Aduceri-aminte: Casa Arcașului Tg. Neamț și Ansamblul „Miron Costin” Roman

*Casa Arcașului

Lânga Ozana „cea frumos curgătoare”, în care se oglindeşte de veacuri vestita Cetate a Neamţului, a apărut în aprilie 1973 „o altă cetate modernă – Casa Arcașului – îmbogăţind peisajul arhitectonic al oraşului Tg. Neamț”.

Creată de arhitectul Octavian Florescu, unitatea de prim rang a cooperaţiei de consum dispunea de o capacitate de 300 de locuri în cele două restaurante, două baruri, două terase şi o cofetărie şi de 40 locuri de cazare în camere cu 2 şi 3 paturi.

„Construcţia se înscrie armonios în ambianţa Cetăţii Neamţului atât ca masivitate, cât şi ca aspect, zidurile sale din beton şi cărămida fiind prevăzute cu parapeţi-contraforţi şi turnuleţe. Pereţii interiori, ca şi cei exteriori, sunt lucraţi în mozaic de marmură cu ciment alb, gradenat, iar ciopliturile în piatră imită scoarţa de copac şi fibrele lemnului de stejar. Pardoseala de la parter şi de la etaj este din marmură de Ruşchiţa. Sala restaurantului, în formă de semievantai, are sus separeuri ce seamănă cu nişte logii din palatele domneşti, mobilate cu banchete din lemn sub formă de scuturi şi lăncii, iar jos alte separeuri ce aduc cu nişte scorburi de copaci uriaşi. O notă aparte aduc candelabrele alcătuite din numeroase globuri de culoare ocru, unul din ele luminând atât etajul, cât şi parterul. Barul de noapte este împodobit cu vitralii şi dispune de o terasă în forma cerdacurilor moldoveneşti. O sală de recepţie şi o alta de jocuri mecanice vin să completeze acest complex de servire, fericită îmbinare între decorativismul popular şi cel modern. 30 de lucrători pregătiţi din vreme la şcoala bunei ospeţii, sunt gata să ofere o servire exemplară”. (Ceahlăul, joi, 26 aprilie 1973)

*Ansamblul „Miron Costin” Roman

La Roman, în zona centrală, în 1977, s-a finalizat construirea ansamblului de locuințe „Miron Costin”.

„Aici sunt amplasate noul hotel al municipiului, cu 180 de locuri, restaurant, braserie, bar de zi, cofetărie, agenție ONT și birou de schimb, precum și cinematograful cu 500 de locuri. Despre noul hotel, romașcanii spun, cu mândrie justificată, că este cel mai reușit din județ. În orice caz, finisajele executate sub conducerea lui I. Enache, șef de lot, sunt ireproșabile. Acestora li se adaugă blocuri însumând 300 de apartamente proprietate de stat și particulare.

În această zonă, la parterele blocurilor în construcție, unităților comerciale le-au fost rezervați 3.000 mp. Vor ființa aici, un magazin alimentar cu autoservire, unul cu articole de sticlărie, faianță, porțelan, magazine de bijuterii și ceasuri, cosmetice-parfumerie, lenjerie, tricotaje, galanterie, marochinărie-mercerie, un café-bar și o tutungerie.

În același spațiu vor mai amplasate: magazinul de plante medicinale, o agenție de voiaj CFR și o agenție CEC”.

Tot în 1977, începea construcția unui nou complex comercial, lângă gara orașului Roman. Unitatea, în suprafață de 1.500 de mp, urma să cuprindă magazine alimentare cu autoservire, un magazin al ILF, tutungerie, cofetărie și un restaurant cu autoservire.

Se lucra la alte două complexe comerciale situate în zona Fabricii de zahăr și pe strada Griviței. În suprafață de 600 mp fiecare, acestea urmau să găzduiască magazine alimentare cu autoservire, magazine de legume-fructe, tutungerii, braserii și cofetării.

Violeta MOȘU