Piatra-Neamț de acum și de altădată (XIX): Școala Populară de Artă

Valentin Ciucă în mijloc, Medeea Ruckzuli, Gheorghe Diaconu (Pif), Smaranda Ciuhandru, Elena Niţă-Ibrian,Sabin Rișco, Vasile Vasile, Ionel Țigănuş, Ionel Apetrei, Octavian Pravicenco, V. Galanton, Nela Frîncu, Ada Chicu

Școala Populară de Artă din Piatra-Neamț și-a deschis porțile, în decembrie 1970, printr-o hotărâre a Consiliului Popular Judeţean Neamţ.

Primul colectiv profesoral a fost alcătuit din personalităţi marcante ale vieţii artistice şi culturale: Eduard Covali, directorul Teatrului Tineretului, sculptorul Clement Pompiliu, Gabriel Negri, regizor, Paul Findrihan, secretar literar la Teatrul Tineretului, învăţătorul Ion Luca, cunoscut muzeograf şi pasionat culegător de folclor.

„Răspunzând unor reale necesităţi ale mişcării artistice de amatori, noua instituţie de învăţămînt artistic de masă îşi asumă sarcina de a realiza şcolarizarea interpreţilor şi instructorilor formaţiilor artistice de amatori din întreprinderi, instituţii, case de cultură, cămine culturale, – şcoli, cluburi, cooperative meşteşugăreşti etc. din întreg judeţul, contribuind la ridicarea pe noi culmi a mişcării artistice, la educarea estetică a oamenilor muncii de la oraşe şi sate. Noua şcoală îşi fundamentează activitatea pe vechi şi bogate tradiţii culturale şi artistice atestate în judeţul nostru, tradiţii care, „bine înţelese, sunt ca o coloană de marmură rămasă de la un templu vechi pentru un templu nou“, cum afirma Ovid Densuşlanu”. (prof. Vasile Vasile, Ceahlăul, miercuri, 23 decembrie 1970)

Noua instituție de învățământ s-a deschis cu şase secţii permanente la sediu: vioară, acordeon, regie teatru, regie brigadă artistică, sculptură, dans popular, cu alte şase secţii permanente în judeţ: ţesut-cusut – la Gîrcina şi Bodeşti, instrumente populare – la Ţibucani şi Farcaşa, acordeon – la Roman şi Bicaz şi cu patru secţii periodice: dirijat coral, regie teatru, regie brigadă artistică, coregrafie.

Proaspăta structură îşi propunea să impună, prin reprezentanţii săi, criteriul sever al autenticului artistic şi să lupte împotriva improvizaţiei facile.

„Principalele obiective ale tinerei instituţii de învăţământ sunt: atragerea celor mai evidente talente din mişcarea artistică de amatori şi pregătirea lor la o ţinută care să determine ridicarea pe noi culmi a tradiţiilor artistice, pregătirea unor creatori de artizanat de o elevată valoare artistică, cultivarea unor valori şi forme artistice autentice din zona folclorică nemţeană, sensibilizarea gustului pentru artă al elevilor, pentru ca, la rândul lor, să transmită această flacără colectivelor din care provin, realizarea unor spectacole şi expoziţii care să contribuie la atragerea spre actul artistic a unui număr tot mai mare de auditori, spectatori, vizitatori”. (prof. Vasile Vasile, Ceahlăul, miercuri, 23 decembrie 1970)

Profesorul de muzică Vasile Vasile a fost primul director al instituției care, la inaugurare, își avea sediul în vechea clădire din curtea Școlii Nr. 2.

Violeta MOȘU; Foto: www.culturaneamt.ro