Evocări: Concertele lui George Enescu la Piatra-Neamț

Marele George Enescu a susținut cinci concerte la Piatra-Neamț (9 iunie 1921, 14 mai 1923, 3 martie 1927, 10 decembrie 1930, 12 noiembrie 1936), potrivit „Istoriei monografice a oraşului Piatra-Neamț”, scrisă de preotul Gheorghe Verşescu. „Doresc să servesc de îndrumător, ducând muzica în cartierele mărginaşe, în provincie, la țară, prin serbări, şezători, societăți corale şi instrumentale”, spunea George Enescu în 1916 şi s-a ținut de cuvânt. (Violeta MOȘU)

«Ajuns în port, privesc oceanul vieții. Valurile se pierd în depărtare şi nu mai rămâne decât oglinda lucie ce reflectează cerul, cerul meu: muzica. Această istorie începe acolo, pe plaiurile Moldovei şi se isprăveşte aici, în inima Parisului. Pentru a ajunge din satul meu natal în marele oraş unde îmi închei drumul, am umblat pe o cărare prăfuită, brăzdată de copaci ce duc, ce se pierd la infinit. Această cale a fost, fără îndoială, lungă. Ce scurtă mi-a părut…?» Astfel îşi autodefinea Enescu, metaforic, viața.

 „Prima întâlnire a ilustrului muzician cu publicul pietrean, pare să fi avut loc înainte de anul 1928, deoarece, în acel an, cu prilejul apariției broşurii «George Enescu-Contribuții la cunoaşterea vieții sale», de N. Hodoroabă, învățătorul V. Dorohonceanu publica în ziarul «Avântul» din Piatra-Neamț, o elogioasă cronică la cartea amintită, notând printre altele: «Îmi amintesc de timpul fericit când pentru întâia oară l-am văzut pe George Enescu în sala teatrului, la un concert al său». Dacă în legătură cu acest concert (sau concerte) ale lui George Enescu la Piatra-Neamț, datele documentare sunt indirecte, a doua apariție muzicală a maestrului printre pietreni este certă. 

În Fondul Documentar al Bibliotecii „G.T. Kirileanu” din Piatra-Neamț se află inventariat programul concertului susținut la 12 noiembrie 1936 de George Enescu pentru publicul de aici. Programul de sală poartă pe prima pagină portretul celebrului muzician şi semnătura sa autografă. În interior, se află o fotografie a casei părinteşti din Liveni şi o scurtă notiță biografică. Cu prilejul concertelor de la Piatra-Neamț, George Enescu, acompaniat de pianistul Ionel Gherea (fiul lui C. Dobrogeanu Gherea) a interpretat Sonata în mi minor întâi şi a doua de J.S. Bach, Introduction şi Rondo Capricioso de Saint-Saens, Poema de Chausson şi Tzigane de Maurice Ravel. Din păcate, arhivele şi fondurile noastre documentare nu păstrează presa noastră locală din acea perioadă, astfel încât ecourile concertului susținut la Piatra-Neamț de George Enescu ne sunt încă necunoscute. Faptul nu ne împiedică să considerăm însă întâlnirea melomanilor pietreni cu primul muzician al țării drept o revelație”. (Concertele lui G. Enescu la Piatra-Neamț, prof. Valentin Ciucă, Ceahlăul, sâmbătă, 14 august 1971)