Piatra-Neamț de acum și de altădată (XVI): Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu”

Sediul bibliotecii s-a inaugurat la 18 decembrie 1972. Panglica a fost tăiată de Ștefan Boboș, prim secretar al Comitetului județean al PCR. Radu Stan și Mihai Păpurică, reprezentanții Bibliotecii centrale, au donat bibliotecii pietrene cartea „Descriptio Moldaviae” de D. Cantemir (tipărită la Mănăstirea Neamțului, în 1825).

Mulțumind, în numele colectivului bibliotecii, al cititorilor pentru minunatele condiții create activității cu cartea, tovarășa Elena Didoiu, directoarea Bibliotecii municipale, a asigurat auditoriul că, prin prezența sa vie, specifică în viața municipiului și județului, această prestigioasă instituție de cultură va contribui activ la răspândirea cărții în rândul celor mai diverse categorii de cititori, la formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor. Amplasată în centrul orașului, având o linie elegantă ce întregește distinct peisajul urbanistic al municipiului nostru, noua construcție (proiectată de talentul arhitect Tiberiu Bjolla) asigură activității cu cartea un spațiu lărgit, multifuncțional. La această oră biblioteca beneficiază de aproape 80.000 de volume – un fond de carte în continuă creștere având o largă arie tematică – 150 de abonamente la reviste și ziare constituite în colecții, numeroase alte dotări de mobilier și aparatură – toate asigurând o relație complexă cu cititorii”. (Ceahlăul, marți, 19 decembrie 1972)

Mozaicul – care s-a păstrat într-o stare foarte bună până în prezent – intitulat „Știință, cultură, artă”, realizat de Gheorghe Iacob pe frontonul Bibliotecii Județene „G.T. Kirileanu”, a fost finalizat în octombrie 1981.

Creația plasticianului bucureștean inaugurează astfel seria celor 5 lucrări de artă monumentală cu care va fi dotat municipiul Piatra-Neamț în cadrul programului omagial „Petrodava 2000”. (Ceahlăul, 31 octombrie 1981)

După 1989, Biblioteca Judeţeană a cunoscut un intens proces de modernizare şi extindere a spaţiilor şi serviciilor sale.

Mai întâi Prefectura Județului Neamţ (în noiembrie 1991) şi apoi, imediat după înfiinţare, Consiliul Judeţean Neamţ (constituit în urma alegerilor locale din mai-iunie 1992) au aprobat şi finanţat realizarea unei extinderi a sediului Bibliotecii Judeţene Neamţ. Odată cu aniversarea a 120 de ani de la naşterea lui G.T. Kirileanu şi sfinţirea pietrei de temelie a noului local în data de 13 martie 1992, biblioteca şi-a înscris pe frontispiciu numele ctitorului ei spiritual, căpătând denumirea de Biblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu”.

Darea în folosinţă a acestei extinderi şi realizarea unor ample lucrări pentru reabilitarea şi modernizarea spaţiilor pentru public din vechiul local au dublat, practic, din 1999, suprafaţa utilă a bibliotecii, care a ajuns să însumeze circa 2500 mp”. (Site-ul Bibliotecii Județene „G.T. Kirileanu” Neamț)

Violeta MOȘU