Neamț: 51 de absenți la prima probă a Bacalaureatului

În perioada 12-13 februarie 2018, s-a desfăşurat Proba A – proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, din cadrul Examenului de Bacalaureat naţional, sesiunea iunie-iulie 2018.

În judeţul Neamţ, s-au înscris la examen 3913 de candidaţi din seria curentă şi seriile anterioare, din care 3635 de candidaţi pentru susţinerea probei A.

Rezultatele probei A sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Total A) Mediu Avansat Experimentat Eliminat Neprezentat Neevaluați
3635 223 665 2696 0 51 0

 

PREŞEDINTE COMISIE DE BACALAUREAT JUDEŢEANĂ

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL ADJUNCT

PROF. ELENA LAIU